inici

Cap Vermell

Història Tercera Edat de Cala Rajada. Capítol 4

Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran1987:
RENOVACIÓ DE LA DIRECTIVATranscripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”
 

  

 De l’Assemblea General Ordinària del 4 de gener de 1987, hem extret el més destacat de quant es va dir i acordar per part dels dirigents i associats de “Sol Naixent” de la Tercera Edat de Cala Rajada. A saber:

  • Les 100 pessetes corresponents a les quotes del socis que es venien pagant mensualment, passen a abonar-se, per a una millor administració comptable, cada semestre, a raó de 600 pessetes. Es donen de baixa 20 socis per impagament de quotes.
  • Es ratifica que el directiu Antoni Rechac Font continui sent l’encarregat de l’organització de totes les excursions, tant de dins l’illa com de fora. De l'excursió realitzada a Cantàbria, el novembre de 1986, l’agència de viatges obsequia l’associació amb 35.000 pessetes, que són utilitzades per a l’adquisició d’un armari-lliberia, sis taules i dues bicicletes cicloestàtiques. L’Imserso promou 20 dies d’estada a Matalascañas (Huelva) per 18.000 pessetes i  s’inscriuen 15 socis que podran realitzar, a més, excursions a Sevilla, Còrdova, Almeria, Cadis  i Portugal. Per altra part, s’organitza una berenada a cala Agulla i un dinar a l’hotel Vaquer, cedit gentilment per la família propietària, mancant posar les dates adients per a una concorreguda participació.
  • Davant la impossibilitat de poder acudir periòdicament a les juntes, cessa com a directiu Gabriel Flaquer Melis, i és substituït per Margalida Flaquer Flaquer, que és la persona que segueix en ordre de vots de les darreres eleccions, segons comunica el president Vicenç Nadal Bosch.
  • La monitora de gimnàstica, Maria, regala una tauleta per poder posar l’aparell de televisió, desprès d’haver rebut del Consell Insular, en concepte de l’esmentada activitat física, la quantitat de 10.000 pessetes. Així mateix, l’organisme insular remet una subvenció de 100.000 pessetes, com a ajut per a l’associació. Això facilita la instal·lació, conjuntament amb la Residència “Joan Riera Cavaller”, d'una antena per poder veure la televisió en el saló destinat als majors.
  • S’accepta l’escrit de dimissió, per motius de salut, de Pere Sancho Gayà, tresorer de l’entitat. Antoni Rechac el substitueix, per la qual cosa cessa com a  vicesecretari, càrrec que passa a ocupar la nouvinguda Margalida Flaquer.

Hotel Alegria El Cortijo. Matalascañas.

Fins aquí el més destacat de l’assemblea ordinària de “Sol Naixent”  de començament d’any. S’assenyala el propvinent més d’agost per a una nova assemblea, donat que hi ha integrants de la junta que ja porten els quatre anys reglamentaris como a directius i, segons els estatuts, cal renovar els càrrecs o que entrin nous membres a la junta.


Vicenç Nadal Bosch,  primer president de Sol Naixent

Agost 1987.-  El dia 9, a les 19 hores, es reuneixen, presidits per Vicenç Nadal Boch, que cessa como a màxim dirigent de “Sol Naixent”, els membres de la junta i socis, en assemblea general de caràcter extraordinari. Dona lectura a l’acta de l’assemblea precedent el també cessant secretari, Josep Flaquer Flaquer. El senyor Nadal fa, a continuació, una detallada exposició de les activitats i vicissituds dels darrers quatre anys al capdavant de l’associació, finalitzant la seva al·locució expressant els seus més fervents desitjos de prosperitat i encerts per a la nova directiva.


Antoni Rechac Font

 Tot seguit es procedeix a les corresponents eleccions que, a la mesa de votacions, dirigeixen  Vicenç Nadal, Margalida Flaquer i Antoni Rechac, en qualitat de president, vocal i tresorer actuals, respectivament, a més del vocal, també cessant, Joan Pujades Llinàs. El nombre total d’associats es de 173, els qui emeten el vot són 127, amb cap papereta en blanc ni nul·la. Els candidats que es presenten són 17, havent-ne de sortir una junta amb 11 components.

I així va restar formada la nova directiva:

President.- Antoni Rechac Font

Vicepresident.-  Isabel Cano Vila

Secretari.- Bartomeu Sancho Llull

Tresorer.- Miquel Ferrer Ginard

Vocals.- Margalida Flaquer Flaquer / Joan Melis Sancho / Guillem Esteve Bauzà / Maria Vaquer Garau / Angela Servera Nebot / Ana Ratzinger i Maximina Melchor González.


Revista Els padrins. Reunió d'Associacions.

Pep Flaquer Flaquer va aconseguir els mateixos vots que Maximina Melchor. Joan Pujades Llinàs, Manuel Páez Escamilla, Francisca Alorda Crespí, Francisca Massanet Adrover i Trinidad Merchán Palomo no arribaren al còmput de vots dels altres i quedaren en situació de reserva per si de cas hi hagués qualque baixa en un futur. Un breu incident va torbar per uns moments la calma, a causa de l'empat de Flaquer amb  Maximina Melchor, la qual finalment fou la elgida gràcies a una decisió presa pels components de la mesa, amb votació secreta, no exempta de discussió  i picabaralla. El president electe,  Antoni Rechac, en agrair el nomenament, va voler posar pau  al problema suscitat per la paritat de sufragis. Al mateix temps va detallar uns quants aspectes sobre el programa a realitzar per ell en benefici de l’associació i posant esment especial de cara a la eradicació de discòrdies entre associats, sol·licitant de tots el foment de la concòrdia, “ una de les seves majors il·lusions”, digué.                          

 

 B.Melis “Meyme”

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar