inici

Cap Vermell

Ca Nostra - 28

Capítol 28
DIRECTIVA, HOMENATGES   i  DONES DE LA LLATA  
  
 La directiva presidida per Margalida Tous Orpí, a data de 5 d’octubre de 2004, rep els nous estatuts de “Ca Nostra” degudament legalitzats. Desprès d’organitzar el dinar del Día del Club, a celebrar a Cala Mesquida, i d'haver detallat la tresorera Catalina Moyà l’estat econòmic de l’entitat, xifrat en 14.393,17€, es produeix una forta discussió – sempre segons resa l’acta transcrita pel secretari Antoni Garau – en relació als comptes de la coral. El vocal Jeroni Alzina, que estava en desacord amb el que es deia, anuncià la seva dimissió, la qual és presentada el 9 d’octubre per escrit i on es fa referència a la disparitat de criteris existent entre ell i la majoria de dirigents quant a la forma de gestió dels assumptes de la junta i amb queixa referida a la nul·la participació dels socis en els avatars del club. S’acorda l’entrega de mil euros a la coral, a fi de fer més lleuger el saldo de l’associació i en evitació de l'avís rebut d’Hisenda, i s'aprova que a la directora, Elionor Gómez,  se li abonarien unes quantitats en efectiu per la seva labor envers dels cantaires. Se suspèn la festa de la Nit de Nadal per mor de l’escassa assistència d’associats.


Catalina Moyà, tresorera, estat de comptes.  Antoni Garau, secretari, prenent nota.  Miquel Garau i Maria Sancho, surten de la Junta.

A l’assemblea general ordinària de data del 21 de maig de 2005, s’estrenen a la junta directiva Bàrbara Flaquer, Joan Espiritusanto i Joan Terrasa Melis, en qualitat de vocals; i cessen Miquel Garau Aguiló i Joan Sirer Moll, per motius personals, i també, Maria Sancho, deixant aquesta de regentar el bar del club, i la substitueix Margalida Carrió, sòcia. La presidenta fa una crida perquè es presentin persones associades per integrar la directiva, davant l'èxode que aquesta sofreix. A l’actualitat (2005) tenen abonada la seva quota anual uns 243 socis, i són 49 les persones noves què s’han inscrit.


Excursió amb la CAM a Natura Parc, amb persones de les quals parla aquest article, entre d’ altres.

Una revista local publica una notícia – que la presidenta fa rectificar – relativa al fet que l’associació de la tercera edat està en crisi, cosa que és falsa. Sembla ser que existeix un cert enfrontament entre la junta i la coral, per la qual cosa se sol·licita intermediació de l'Institut d’Acció Social del Consell, per minvar diferències; s'obtenen ajuts de l'esmentat organisme per a iniciar cinc activitats socioculturals. L’associada Margalida Casellas ha regalat al club cinc bolles per al bingo i s’ofereix com a animadora d’aquesta especialitat.


 Vista parcial del saló social, jugant a bingo

Pep Terrassa “de na Maians” és la persona a qui es ret l’homenatge enguany amb motiu del vigèsim aniversari. La plaça de sa Constitució resulta insuficient per a encobeir els 250 socis, parents, amics i coneguts (estam en festes patronals a Capdepera) delerosos de participar, uns de forma directa i d’altres indirectament,  de la festa d’aniversari, que compta amb la presència de representants provincials del Consell de Mallorca i autoritat locals.  Amb aquest motiu, un aparell de telèfon-fax  ha estat regalat per  “Sa Nostra” a “Ca Nostra”, que entrega el delegat d’aquesta entitat i que a més anuncia incrementar aquest obsequi mitjançant un televisor. A la finalització del popular acte,  la presidenta Tous ofereix al consistori municipal el valor de l'edifici de “can Tasà” com a garantia per poder executar obres d’ampliació del  club, amb la finalitat de poder desenvolupar activitats socioculturals.
Pep Terrassa “de na Maians”, rebent l’homenatge de les autoritats

Margalida Tous, mestressa de la llata gabellina, sol·licita a la UIB una certificació que la paraula “llata” (què és com es diu a Capdepera) es correcta, davant de la “llatra” (amb “r”) artanenca. Des de la Universitat li donen per correcta l’accepció “llata”. I na Margalida, ben contenta!  A partir d’aquí, les “madones de la llata de la Tercera Edat” cobren protagonisme, dirigides per la presidenta. L’associació “Cap Vermell”, de la qual aquesta revista és portaveu, atorgà al grup de laborioses donesel premi anual per la seva trajectòria social  i en representació de les nombroses generacions que ens precediren en l’art de l’obra de pauma.


Margalida Tous ensenyant a  “fer llata”


Dones fent llata a la plaça dels Pins de Cala Rajada


Margalida Pruna, Catalina Ferrer i Maria Xica, fent llata.


Premi  “Cap Vermell”  per a aquestes mestresses de la llata

 

Nùm. fotos i peus de foto.-

1) 

2) 

3)

4 i 5 ) 

 

 

 

  

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar