inici

Cap Vermell

Santoral. 1 de novembre

Tots Sants

El dia primer de novembre es Tots Sants. Una festa que pot tenir el seu origen d’una banda en el mon romà on el 2 de setembre del 31 abans de Crist es produí la batalla d’Accium entre les tropes d’Octavi August, comanades per Marc Vipsani Agripa, i les de Marc Antoni i Cleopatra. El 27 a.C. i en acció de gràcies per la victòria, Agripa, farà edificar a Roma el Panteó (tots els deus) (1). Aquest primer edifici es refet seguint un nou disseny, per ordre d’Adrià i segons el proj
ecte d’Apolodor de Damasc, al voltant de l’any 125 d.C.
L’any 608, l’emperador bizantí Flavi Focas va cedir l’edifici al Papa Bonifaci IV que el va consagrar a Santa Maria dels Màrtirs i va decidir que el dia 1 de novembre fos la festa de tots els màrtirs. Posteriorment Gregori IV (827-844) va instituir que el primer de novembre fos la festa de tots els màrtirs i sants. Arribat el segle X el dia següent es celebrarà la festa del difunts. Maria amb el sants es un tema recurrent en el mon de l’art com es el retaule de sant Cugat (2) o la Coronació de Joan de Joanes (3) 
El Panteó refet per Adrià es l’edifici de l’antiga Roma que mai ha deixat d’estar en us (4). 

Per altra banda prové de la festivitat celta del Samain que eren els dies previs al període d’obscuritat i això possibilitava que les portes de l'altre món restessin obertes i els morts poguessin contactar amb els vius. “El cristianisme establint el primer de novembre com a festa de tots el sants, farà que el 31 d’octubre es converteixi en All Hallows Eve (anglès antic per All Saints Eve, és a dir: "vigília de Tots Sants", ja que hallow és un mot que en anglés antic significa "sant" o "sagrat" i que prové, juntament amb la paraula moderna holy, del mot germànic khailag), d'on va sortir la paraula Halloween. Es creia que les ànimes dels morts visitaven les seves antigues cases per intentar trobar un cos on habitar, i anaven acompanyades de bruixes i esperits. Per això no s'encenia cap llum, i la gent es vestia com a bruixes o dimonis per tal que cap ànima volgués habitar el seu cos. Era una data considerada tradicionalment com a excel•lent per a realitzar presagis i endevinacions, i es deixaven ofrenes i obsequis per a les ànimes dels morts”. Una de les activitats de la nit del 31 d’octubre a l’u de novembre que ha deixat alguna obra d’art era el pescar amb la boca i sense posar les mans pomes que suraven dins aigua (5 i 6)Mallorca era dia de Rosaris (7), bunyols (8) i el recuperat pa de morts (9).
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar