Capítol 27
Relleu a la presidència de l'Associació
    

  Estrenam el segle XXI amb augment de les quotes per a socis i es donen de baixa tots els qui tenen impagats els darrers dos anys. Als qui no es troben al corrent de pagament se'ls permetrà participar al gran dinar oferit  a “Ca Nostra” per l’empresa “Viva Cala Mesquida”.

En substitució de sor Joana Mateu, la infermera franciscana, arriba a Capdepera sor Marisol,que serà la nova encarregada de controlar la tensió als vellets i s'hostatjarà al convent de les monges de Cala Rajada. A sor Marisol se li fa entrega de 16.000 pessetes per a l’adquisició d’un mesurador tensional. Es procedeix a adesar la casa de can Tasà, patrimoni de “Ca Nostra”, amb la finalitat de llogar-la. La dotació de sortida d’aigües residuals i la instal·lació d’aigua corrent l'efectuarà el llanterner “Kiko”, fill de la vicepresidenta.

 La Coral “Ca Nostra”.- La Coral emprèn una excursió al Regne d’Aragó. A la tornada del viatge actuà a un concert a l’església de Cala Rajada, en el programa “Un invierno en Mallorca”, pel qual l’associació rebrà una subvenció de 50.000 pessetes. El 15 de març s’inaugura el Teatre Municipal i els components del cor hi són convidats. A Sant Llorenç restaren molt satisfets amb l’actuació dels representants de “Ca Nostra”, els quals foren molt ben acollits. Cada dissabte, a les 7, tenen els seus assaigs als locals del Club, i són 52 els membres d’ambdós sexes que integren la formació de cantaires. L’Ajuntament de Llucmajor ha concedit un vistós diploma d’agraïment a la Coral per la seva participació en un concert. El Consell Insular obsequia l’esmentada formació de cantaires amb roba d’uniforme que és estrenada el dia de l’Esperança, amb assistència d’autoritats regionals i locals.


Coral Ca Nostra 

Activitats.- Nombrosos participants concorren, en el poliesportiu d’Inca, a una demostració de gimnàstica que dirigeixen  Aina i Jordi , amb  40 persones d’ambdós sexes. La monitora de ball de saló, Margalida, amb els seus alumnes,  també prenen part a l’exhibició. Transcorreguts uns mesos realitzen una altra demostració a la plaça de bous de Ciutat.

Joan Garau Truyols i Margalida Jaume Font són els triats com a primers del nou segle que rebran el tradicional homenatge de la festa d’aniversari del club . “La Caixa” col·labora i, a més, regala un ordinador. Assisteix al dinar la consellera del Govern Balear, Rosa Estarás, que comparteix taula amb el batle, Joan Pascual, i la regidora d’Assumptes Socials de l'Ajuntament de Capdepera, Marilena Maldonado.

El buc de Cape Balear, mitjançant el seu gerent Antoni Vaquer Alzina,  efectua oferta per a un viatge a Menorca i recorregut per tota l’illa amb autocar.


Marilena Maldonado, Rosa Estaràs i Joan Pascual

Relleu a la presidència.-  Margalida Tous Orpí ha hagut d'assumir el relleu a la presidència del club “Ca Nostra”,  davant de la inesperada malaltia del president Pere Terrasa Sansó. Per la seva perllongada absència i per dissensions entre els membres de la junta, el secretari Antoni Garau Barceló fa un conat de dimissió, abandonant la reunió i anunciant, per a la primera assemblea que se celebri, la seva renúncia al càrrec, que no a la junta.

Pere Terrasa mor el 23 de gener de 2002, es tributen als seus familiars les corresponents demostracions de dol i esdedica al finat un  pòstum homenatge, amb profusió de flors, amb la presència a les exèquies de la consellera del Consell de Mallorca, Dolça Mulet. La revista local de les associacions, “Els Padrins”, que dirigeix Jaume Tous “Jato”, dedica algunes pàgines a la figura del president traspassat. Margalida Tous i Joan Sirer, en qualitat de presidenta i vicepresident, passen a dirigir “Ca Nostra” fins a l’abril de 2003.


Associats assistents a l'assemblea 

Pere Terrasa Sansó fou el president que més temps va tripular la nau de la tercera edat de Capdepera; foren molts els seus col·laboradors – de la qual cosa ja deixàrem constància en precedents intervencions – i amb Antoni Garau Barceló, un secretari de primera, dugueren “Ca Nostra” al zenit de la més pulcra organització. Encara ens ho recordava, recentment, Miquel Garau Aguiló, un dels més joves directius de l’entitat de la plaça Constitució i que ho va poder viure molt de prop. Aquest també conta alabances de qui fou la vicepresidenta de Pere Terrasa, la popular Margalida Tous Orpí, que va haver d’ocupar el càrrec de presidenta pel luctuós trànsit d’aquell. L’impuls que Terrasa havia conferit a “Ca Nostra”, la bonhomia d’aquell home i el seu elenc de junta foren primordials perquè Margalida Tous tingués un plàcid comandament, a la mesura dels 367 associats amb els quals, aleshores, comptava “Ca Nostra”.

Maria Massanet i Colau Mayol són, aquest 2002, els més veterans per a rebre l’homenatge d’aniversari del Club. 350 ensaïmades i el mateix nombre de gelats arrodoniren la festa.


El regidor Pep Gallego, presidenta  del consell Maria Antònia Nadal , Miquel Nadal i Miquel Ángel Flaquer

Any 2003.- : La generositat de l’encarregada del bar del Club, Maria Sancho, sempre disposada a treballar per a l’associació, de forma altruista, preparant menjua i col·laborant desinteressadament , la fa creditora de l'agraïment de la junta que l’obsequia amb una polida safata de plata. Se celebren, també, unes matances de porc  patrocinades per “Sa Nostra” amb 75.000 pessetes, per a 300 persones.


Moment del parlament  de la Presidenta del Consell, als socis.

Per voluntat pròpia, cessen com a vocals de junta, Carmen Gamero, Conxa Ruiz i Maria Sán-chez. El 26 d’abril de 2003 se celebra assemblea general, on s’informa de les existències en els comptes de les tres entitats bancàries amb què el Club manté la seva economia, que apuja a 14.618,87€. Es passa a votació de candidats per la junta i el resultat és de 22 vots per a Antoni Garau, 19 per a Catalina Moyá, 35 per a Vicenç Garau, 33 a Jeroni Alzina, 28 a Maria Sancho i 7 a Francisca Flaquer,  amb tres vots nuls. Continua como a presidenta Margalida Tous Orpí; vicepresident: Joan Sirer Moll, mentre que passen a integrar la renovada junta: Antoni Garau, com a secretari; Catalina Moyà, tresorera; vocals: Antònia Cursach (Gimnàstica i festes); Ma-ria Sancho (Ball i festes); Vicenç Garau (Bingo i Escola de ball); Miquel Garau (Coral); Jeroni Alzina (Coral i Patronat del Castell), i José Macho (manteniment i “can Tasà”). Aquests dos darrers sol·licitaren canviar el sistema de nomenament de president i la reforma d’alguns punts dels estatuts, principalment la part corresponent a les eleccions. Catalina Moyà representarà  “Ca Nostra” a la reunió de la plataforma de defensa de l’arribada del tren a Capdepera. Transcorregut molt poc temps, José Macho Cala mor i, per tant, deixa la seva plaça vacant.

La presidenta del Consell Insular de Mallorca, Maria Antònia Munar, acompanyada del seu conseller, fill del poble, Miquel Àngel Flaquer, visita  “Ca Nostra”. La Coral interpreta peces del seu repertori i rep, cada component, un CD de les seves actuacions. El soci Joan Sánchez fa entrega a la senyora Munar d’una artística figura de fusta elaborada per ell mateix.


L'associat Juan Sánchez, Margalida Tous i presidenta Munar

Miquel Moreno, conegut cantant de “Los Beta”, actua a la festa d’aniversari del Club, on  reben homenatge per ser els més ancians,
Antònia Alzina Alzina i Joan Muntaner Canyelles.

“Llampuga amb prebes” és el plat que condimenten, amb motiu de la fira d’aquest peïx, a Cala Rajada, a l’estand de la tercera edat gabellina. El “Correllengua” compta, així mateix, amb l’animació de nombrosos associats de la tercera edat, al seu pas pel poble.