inici

Cap Vermell

Ca Nostra / 18
Història de la Tercera Edat de Capdepera, 

contada per un“Col·lectiu de Gent Gran”

L'associació gabellina de la Tercera Edat concorre, des del 27 de setembre al 5 d'octubre de 1991, a Eivissa, mitjançant la seva Junta Directiva, que representa la comarca de Manacor, a una trobada d'aquests col·lectius de les Balears que té com a finalitat l'elaboració d'un programa que serà presentat a les autoritats provincials i regionals. Les conclusions són les següents: Continuïtat de la construcció de centres de dia, menjadors socials i residències per a gent gran. Desenvolupar el decret sobre subvencions per a la gent gran en els bitllets de transport públic interurbà i la unificació en una sola institució de tot allò relatiu al bé social de la gent gran. Així mateix, es determina l'increment de les ajudes per a manteniment de l'"Inserso", i que en aquest organisme hi figuri representada la Federació d 'Associacions. Alhora, en aquesta mena de conclave d'Eivissa, s'aprova sol·licitar 100.000 pessetes de subvenció a cada associació i mil pessetes per cada un dels associats, emplenant així una normativa existent denominada "targeta del major". Al govern de la nació se li demanarà que totes les pensions de jubilació inferiors al salari mínim interprofessional s'equiparin a aquest, i que per a l'any proper s'augmenti la quantia de les pensions en un vuit per cent. Que els productes per al consum dels centres de dia, menjadors i residències vagin exempts d'IVA i que es tingui en compte que la gent gran, amb el baix import de les seves jubilacions, no pot fer front a la despesa ni d'una pesseta en medicines. Els Consells Insulars haurien d'augmentar les nòmines dels monitors esportius dedicats a la Tercera Edat, repartint-se els emoluments amb els ajuntaments (75% i 25%, respectivament).


De retorn a Capdepera, es troben amb la sorpresa que s'han ha construït, al solar de "Ca'n Gabriel", a la part alta, quatre pistes de petanca. Tot i així, atrevits ells, sol·liciten a l'Ajuntament la compra de les boles per a practicar aquest esport. La Sala no només els concedeix el desig sol·licitat sinó que els subvenciona una excursió al mercat de sa Pobla, amb dinar al restaurant Son Sant Martí de Santa Margarida, per un preu de 1.325 pessetes per persona, a compte, com hem apuntat, de l'erari públic. Per la seva banda, l'"Inserso" ha concedit un ajut de 175.000 pessetes a "Ca Nostra" i s'organitza, per compte del Club – 1.931.406 pessetes d'existències –, una excursió a Torremolinos per a 25 places (quota gabellina). La majoria dels associats, que es queden a Capdepera, celebren "Ses Verges" amb bunyols i moscatell, alhora que s'estrena una nova cafetera de dos braços. Al dia següent de la celebració, encapçalats per la junta directiva, un grup de 30 persones, prèvia petició d'audiència municipal, visiten l'alcalde per tractar sobre la construcció d'una residència d'avis al poble, amb constitució d'un patronat per a dirigir-la; també sol·liciten que sigui pintat del local social, la canalització de les aigües que baixen de s'Alzinar, la senyalització d'un pas de vianants a les places Constitució i Orient i la posada en marxa de serveis clínics a l'ambulatori local, amb un punt d'assistència continuada a Capdepera per a millora de la sanitat local. Valia la pena, l'audiència.

Antonio Flaquer i Catalina Sansó reben l'homenatge, com a socis de més edat, sent obsequiats amb un bastó, un encenedor i un ram de flors. El menjar de la festa d'homenatge consisteix en arròs a la marinera, llom amb guarnició de verdures, mig pijama i cafè. Les persones majors no poden menjar copiosament... L'alcalde i el regidor de Sanitat, amb les seves respectives senyores, i amb el president Pedro Terrasa, presideixen l'acte a l'hotel Dos Playas. Les autoritats comuniquen als comensals que la CAIB subvencionarà els viatges en autocar interurbà als majors de 65 anys i que, amb motiu de les pròximes festes de Nadal – ens trobam a 4 de desembre de 1991 – la Seu de Mallorca, en la seva secció de "Vida Creixent", convidarà a tots els que ho desitgin a la missa de dia 23 a la Catedral, i que se'n podrà visitar després el tresor artístic. S'aprofitarà el viatge per contemplar Palma il·luminada.

Finalitza 1991 i passam a llegir el contingut d'actes de sessions i documents diversos que formen part de l'historial de l'Associació "Ca Nostra" corresponents als primers mesos de 1992, on no trobam referències d'interès dignes de publicar per a alegria, o el que s'escaigui, dels nostres lectors. I llegint, llegint, gairebé sense adonar-nos, topam de front amb el mes d'abril, i aquí ens plantam fins a una propera intervenció en aquestes pàgines.

Fins després, doncs. Salutacions.

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar