inici

Cap Vermell

Defuncions / Vicenç Nadal Sunyer

Defuncions / Noelia Ramos Mariño

Defuncions / Agustí Moll Ferrer

Defuncions / Antònia Flaquer Melis

Defuncions / Bel Cursach Riera
Defuncions / Miquel Riutort Font

Defuncions / Gabriel Flaquer BisquerraDefuncions / Catalina Mayol Nadal

Defuncions / Juan Orpí Tous

Defuncions / Juana Mercadal Picornell

Defuncions / Antonio Fernández León

Defuncions / Leonor Pastor Garau

Defuncions / Miguel Flaquer Sánchez

Defuncions / Sebastià Adrover Roca
Defuncions / Antònia Vives Alorda

Defuncions / Josefa Rodríguez Ibáñez

Defuncions / Antoni Moll Sureda

Defuncions / Mariana Vílchez Morales

Defuncions / Margarita Servera Riera

Defuncions / Manuel Muntaner Fernández

Defuncions / Antonio Bauzá Massanet

Defuncions / Eloy Espinar Salom

Defuncions / Antonia Bauzá Nadal

Defuncions / Francisco Álvarez Escudero

Defuncions / Josefina Aguiló Forteza

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar