inici

Cap Vermell

Defuncions / Maria Roig Moll

Defuncions / Miquel Rosselló Oliver

Defuncions / José Javier García Barrero

Defuncions / Maria Caldentey Alzina

Defuncions / Crescencia Jiménez Mellado

Defuncions / Antonia Calero Martínez

Defuncions / Antonio González Flores

Defuncions / Vicenç Nadal Sunyer

Defuncions / Noelia Ramos Mariño

Defuncions / Agustí Moll Ferrer

Defuncions / Antònia Flaquer Melis

Defuncions / Bel Cursach Riera
Defuncions / Miquel Riutort Font

Defuncions / Gabriel Flaquer BisquerraDefuncions / Catalina Mayol Nadal

Defuncions / Juan Orpí Tous

Defuncions / Juana Mercadal Picornell

Defuncions / Antonio Fernández León

Defuncions / Leonor Pastor Garau

Defuncions / Miguel Flaquer Sánchez

Defuncions / Sebastià Adrover Roca
Defuncions / Antònia Vives Alorda

Defuncions / Josefa Rodríguez Ibáñez

Defuncions / Antoni Moll Sureda

Defuncions / Mariana Vílchez Morales

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar