inici

Cap Vermell

Defuncions / Juan Miguel de Arce del Toro

Defuncions / Catalina Mayol Blanes

Defuncions/ Francisca Sancho Lliteras

Defuncions / Daniel Pablo Bosch Badenes

Defuncions / Salvador Bordoy

Defuncions / Julio de Frutos Terrén

Defuncions / Gisela Wimmer

Defuncions / Catalina Vich Ripoll

Defuncions / Bàrbara Massanet Morey

Defuncions / Ute Gisela Volkmer

Defuncions / Maria Massanet Sirer

Defuncions / Carmen Malpesa Muñoz

Defuncions / Agustí Nebot Nebot

Defuncions / José María Rufo Merchán

Defuncions / Teresa Contreras Laso

Defuncions / Angelika Helga Quiles Ruiz

Defuncions / Manuel Ruiz Gutiérrez

Defuncions / Gabriel Nebot Nebot

Defuncions / Hanna Cursach

Defuncions / Flora Manzano Bravo

Defuncions / Rafael Muñoz Pérez

Defuncions / Juana Flaquer Moyà

Defuncions / Catalina Sureda Dalmau

Defuncions / Antonio Sánchez Garau

Defuncions / Rafaela Linares Argüelles

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar