inici

Cap Vermell

Defuncions / José María Rufo Merchán

Defuncions / Teresa Contreras Laso

Defuncions / Angelika Helga Quiles Ruiz

Defuncions / Manuel Ruiz Gutiérrez

Defuncions / Gabriel Nebot Nebot

Defuncions / Hanna Cursach

Defuncions / Flora Manzano Bravo

Defuncions / Rafael Muñoz Pérez

Defuncions / Juana Flaquer Moyà

Defuncions / Catalina Sureda Dalmau

Defuncions / Antonio Sánchez Garau

Defuncions / Rafaela Linares Argüelles

Defuncions / Maria Roig Moll

Defuncions / Miquel Rosselló Oliver

Defuncions / José Javier García Barrero

Defuncions / Maria Caldentey Alzina

Defuncions / Crescencia Jiménez Mellado

Defuncions / Antonia Calero Martínez

Defuncions / Antonio González Flores

Defuncions / Vicenç Nadal Sunyer

Defuncions / Noelia Ramos Mariño

Defuncions / Agustí Moll Ferrer

Defuncions / Antònia Flaquer Melis

Defuncions / Bel Cursach Riera
Defuncions / Miquel Riutort Font

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
 

Horaris C E Escolar