inici

Cap Vermell

Defuncions / Maria Flaquer Lliteras

Defuncions / Valeriano Marín Montijano

Defuncions / Juanita Adrover Gili

Defuncions / Nadal Juan Ginard

Defuncions / Guillem Font Pascual

Defuncions / Antonia Pérez Parra

Defuncions / Margalida Guiscafré Juan

Defuncions / Pep Terrassa Sansó

Defuncions / Leonor Fuster Lareu

Defuncions/ Joan Fuster Lareu

Defuncions / Maria Morales Onivenis

Defuncions / Antonio Malpesa Muñoz

Defuncions/ Dolores Martínez Reche

Defuncions / Antònia Alcina Alcina

Defuncions / Maria Marta Villiger Vidmer

Defuncions / Ana Maria Edreira Mouriño

Defuncions / Catalina Serapio Reus

Defuncions / Margalida Servera Melis

Defuncions / Antònia Molll Moll

Defuncions / Mariana Lucha Jumilla

Defuncions / Catalina Melis Sancho

Defuncions / Luís Ferrer Cursach

Defuncions / José Fernández Orts

Defuncions / Rafael Ignacio Sard Melis

Defuncions/ Bartomeu Riutort Perelló

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
 

Horaris C E Escolar