Imprimeix
Categoria: Convocatories
Vist: 666
Convocatòria Ordinària del Ple de Capdepera

Data i hora: 5 de juliol de 2017, a les 20:00 hores

Lloc: SALÓ DE PLENS 


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 01/06/2017
2. Expedient 2426/2017. modificació bases d'execució
3. Conveni del Consell de Mallorca per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.
4. projecte de delimitació de la Unitat d’Actuació de la zona oest del sector 8 de les NNSS del TM de Capdepera i de cessió gratuïta de terrenys.
5. Decrets i Resolucions
6. Precs i Preguntes