Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 612
“Més per Capdepera demana paralitzar el trasllat de la biblioteca de Capdepera a s'Escorxador i que la decisió se sotmeti a la participació ciutadana”


 

En el ple extraordinari de la setmana passada es va acordar recuperar més de 6 milions d'euros de romanents d'exercicis passats i incorporar-los al pressupost d'enguany. Com ja vàrem explicar, quasi el 90 % es dedicarà a fer obres, d’algunes de les quals en compartim la urgència, com ara les reparacions en els passeigs de Cala Rajada o el carril bici de sa Font de sa Cala, per aprofitar una subvenció. Altres inversions, que també entendríem necessàries en temps de normalitat, no hi havia cap necessitat de decidir-les per la via d'urgència i a més sense conèixer quines seran les necessitats imminents dels ciutadans i les petites empreses en plena emergència econòmica i social. Perfectament, s'hagués pogut retardar la decisió uns mesos o posposar la seva execució a exercicis pròxims. Sorprèn que quasi totes les infraestructures que no s'han fet en les darreres legislatures per falta de previsió, algunes d’elles reclamades per Més per Capdepera, justament ara es vulguin fer totes de cop, en plena emergència social i econòmica i quan sembla que les prioritats haurien de ser unes altres.

Una d'aquestes obres de les quals en cap cas en compartim la urgència és la reforma de l'edifici de s'Escorxador per a traslladar-hi la biblioteca de Capdepera, actuació que es vol tenir llesta abans que acabi l'any, per valor de més de 316.000 € euros. Aquesta inversió ja formava part dels pressuposts d'anys anteriors, però l'equip de govern mai la va executar. Per tant, no entenem que, justament ara, en una situació social tan delicada, es torni a recuperar i tot siguin presses per fer l'obra. S'ha decidit per la via d'urgència, sense comissió informativa prèvia i sense cap debat ciutadà.

 No compartim el fet de traslladar la biblioteca des de la seva actual ubicació, a l'edifici de can Piricus, molt cèntric, a unes instal·lacions, les de s'Escorxador, situades a un dels extrems de Vila Roja. D'aquesta manera, la biblioteca s'allunya de bona part de la població del nucli de Capdepera. D’altra banda no existeix cap urgència per dur a terme aquest trasllat atès que la propietat de can Piricus no s'ha oposat a renovar el conveni amb l'Ajuntament i a que la biblioteca segueixi allà on es troba actualment, tal i com va reconèixer l'equip de govern en un plenari.

La pregunta que ens feim és, atesa l'activitat compradora de l'equip de govern, que està adquirint diversos immobles a la zona de can Piricus, per què no es fa una oferta a la propietat per comprar l'edifici i després fer-hi les reformes necessàries perquè, a més de la biblioteca, pugui encabir altres activitats? També fa anys que els partits de l'oposició venim reclamant un concurs d'idees i la participació ciutadana per a decidir què hem de fer amb l'edifici de l'antic ajuntament de la plaça des Sitjar. Per què no es reforma aquest edifici en els pròxims anys, a fi de convertir-lo tant en la seu de l'arxiu com de la biblioteca? Demanam que almanco s'obri el procés perquè ho poguem decidir entre tots.

 Pel que fa a s'Escorxador, Més per Capdepera sí que defensa la seva reforma tot d'una que la situació econòmica i social ho permeti, i així ho recull el nostre programa electoral, a fi de convertir-lo no en la seu de la biblioteca sinó en un espai per a activitats culturals i perquè associacions i grups culturals i musicals s'hi puguin reunir i assajar. En tot cas, s'hauria d'obrir un procés participatiu, obert al sector cultural i a la ciutadania, la qual cosa no ha tengut lloc. Creim que una decisió d'aquestes característiques no la pot acordar l'equip de govern, sense consensuar ni demanar l'opinió tant dels usuaris de la biblioteca com del sector cultural del municipi. Per aquest motiu, reclamam que es paralitzi el trasllat i s'obri aquest procés participatiu abans de fer cap passa definitiva.


Més per Capdepera