Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 650
“Si tanmateix l'Ajuntament ha d'incomplir la llei, no entenem que davant una crisi econòmica imminent només una petita part del romanent que s'incorpora, menys del 10 %, es dediqui a serveis socials”


 

Aquest passat dimarts es va dur a terme un plenari extraordinari en el qual es va aprovar, amb l'abstenció de Més per Capdepera, una modificació de crèdit per la qual s'incorporen 6'8 milions d'euros, de romanents d'altres anys, al pressupost d'enguany. D'aquesta quantitat, uns 640.000 €, menys del 10 %, es dedicaran a serveis socials. Concretament, 400.000 € s'incorporen al Projecte Millora, com ja s'havia anunciat, i uns 240.000 € es destinaran a la contractació de personal de l'àrea de serveis socials, la qual ha patit baixes recentment. Aplaudim aquestes despeses però pensam que són insuficients. 

La major part de la resta de romanent incorporat es dedicarà a obres i infraestructures. Des de Més podem entendre que es gastin més de 2'5 milions d'euros per adobar els desperfectes del Passeig de Cala Gat i el Passeig Marítim -malgrat correspondria pagar-les al govern central i no a l'Ajuntament-, o també que es pressuposti el carril bici fins a sa Font de sa Cala, per a aprofitar així l'ajuda del govern central. Però altres inversions en infraestructures que vol fer l'equip de govern, i que es podrien consensuar i recolzar en temps de normalitat, sembla que ara no haurien de ser una prioritat. És discutible que en moments d'emergència econòmica i social es pressupostin quantioses partides per reformar edificis municipals o per comprar-ne d'altres, o bé s'augmentin considerablement inversions en asfaltat de carrers, aceres o camins rurals, quan tan sols fa tres mesos que es varen aprovar els pressuposts i se'ns va vendre que els diners d'aquestes partides eren més que suficients per passar tot l'any.  

Tampoc acabam d'entendre que en aquestes alçades d'exercici hi hagi partides de manteniment esgotades i factures pendents de pagar. En resum, és mal d'entendre que en una situació d'emergència social es dediquin quasi 6 milions d'euros més a obres i infraestructures, com si el sector de la construcció hagi de ser l'únic que patirà fins a final d'any. I tot plegat sabent que si no s'executen aquestes inversions no es podran destinar els diners a altres necessitats, segons va explicar el batle. 

En una situació d'emergència econòmica i social com la que es trobarà Mallorca durant i després d'aquest estiu, des de Més per Capdepera pensam que una major part d'aquest romanent s'hauria de destinar a ajudes socials, i no només per al Projecte Millora, sinó també per a ajudes per al lloguer, per a aliments, per a entitats que treballen en l'àmbit social i per als més joves. També ens hagués agradat un paquet d'ajudes per al petit comerç, o iniciatives per començar a treballar en la diversificació econòmica. De la possible reducció de taxes i preus públics per a petits empresaris, autònoms o per als més vulnerables, aquesta modificació de crèdit no en parla i desconeixem les intencions de l'equip de govern. 

D'altra banda, aquesta operació d'incorporació de 6'8 milions de romanents de tresoreria suposarà incomplir la regla de despesa que fa anys ve imposada per la Llei Montoro i obligarà l'Ajuntament a haver d'aprovar un pla econòmico-financer supervisat pel govern espanyol, el qual tutelarà exhaustivament els comptes municipals en els pròxims anys. No ens consta que cap altre consistori a Mallorca hagi dut a terme una fórmula d'aquesta magnitud, i per tant les conseqüències són imprevisibles. No sabem si serà pa per avui i fam per demà. 

El més lògic seria que el govern central alliberàs els romanents dels ajuntaments, com ve sol·licitant Més per Mallorca reiteradament, i facilitàs que el puguin gastar en allò que trobin més convenient, sobretot en serveis socials, atesa la crisi econòmica que està per venir i que deixarà molta gent en situació de vulnerabilitat.  

El que més preocupa és la capacitat que tendrà l’equip de govern de gastar tots els diners de què ara disposarà a les partides de despesa. Els precedents sobre la capacitat d'execució del pressupost per part d'aquest equip de govern no conviden a l'optimisme, i tot allò que no s'acabi gastant tornarà al romanent i ens penalitzarà encara més per a pròxims pressuposts.

 

Més per Capdepera