Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 917
“Més per Capdepera demana la immediata desclassificació del sòl urbà de la part alta del Far en aplicació directa de les normes de paisatge de la Llei d’Urbanisme, i així evitar un desastre urbanístic de primer ordre”
.

 

Més per Capdepera va tenir notícies, recentment, de la intenció d’una promotora de construir quatre xalets unifamiliars a la part més alta del Far de Capdepera, a escassos 100 metres d’aquest enclavament. Per increïble que pugui parèixer, la zona amenaçada és urbana en virtut de les Normes Subsidiàries del 1986, encara en vigor, sens dubte les grans causants del desenvolupament urbanístic descontrolat que ha patit el nostre municipi. De llavors ençà, cap equip de govern a l’Ajuntament ha desclassificat aquest espai del Far ni tampoc ha estat objecte de protecció a cap normativa urbanística supramunicipal.
 

L’espai en perill es troba a la part més alta de la muntanya, just al costat del Far i de la Torre Esbucada, i la construcció d’aquests edificis suposaria un gran impacte mediambiental i urbanístic. No només pel fet de construir-se just al costat del Far de Capdepera i de la Torre Esbucada, situats a l’extrem més oriental de l’illa i elements patrimonials d’enorme importància, sinó també per afectar una de les vistes i paisatges més emblemàtics del municipi. En cas de prosperar la promoció immobiliària, es perdria tot el camp visual sobre la badia de Cala Rajada, Capdepera i el Castell que es té des del cim, unes imatges que paradoxalment són utilitzades de reclam a tots els fulletons i promocions turístics.
 

Precisament per aquest motiu entenem que és d’aplicació l’article 68.1.b de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB): “En els llocs de paisatge obert i natural, sigui rural o marítim, o en les perspectives que ofereixin els conjunts urbans de característiques històrico-artístiques, típics o tradicionals, i a les immediacions de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que la situació, la massa, l’alçada dels edificis, els murs i els tancaments o la instal·lació d’altres elements, limitin el camp visual per contemplar les belleses naturals, rompre l’harmonia del paisatge o desfigurar-ne la perspectiva pròpia.”

 

Entenem que es tracta d’un cas de manual d’aplicació d’aquesta disposició, que és d’aplicació directa per damunt el planejament municipal. No queda altre sortida, en conseqüència, que la desclassificació del triangle urbà més pròxim al cim, tant per aquest motiu com pel fet que es podria tractar d’un fals urbà, una zona urbana que pensam que no té serveis i que mai ha estat desenvolupada.
 

Des de Més per Capdepera pensam, per tant, que l’equip de govern ha d’iniciar immediatament una modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a desclassificar aquesta zona pel motiu al·legat, reclamant tots els informes que trobi necessaris al Consell de Mallorca i al Consell Consultiu.
 

Capdepera, 8 d’octubre de 2019 

Més per Capdepera