Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 717
"El batle s'aprova un salari brut a l'any de 53.000 euros i els regidors de 37.000 euros per 40h setmanals"


 

Tots estam indignats perquè els polítics es posen salaris molt alts, però en realitat ningú sap quina és la quantitat de diners que guanyen, això es diu desinformació, i és evident que la desinformació va relacionada amb el poc interès que hi ha per part dels polítics en què les persones sàpiguen que  guanyen de salari.

La desorbitada paga del batle de 53.000 euros bruts suposa 14 pagues de 3.785 euros.

Esquerra Unida de Capdepera en coalició amb Podem vam manifestar al ple del passat 15 de Juny, primer, que hi ha manca d'interès en fer públic els salaris dels polítics a Capdepera.

Segon, va manifestar que els salaris dels polítics de Capdepera són molt elevats i ha demanat al PSOE que, si de veritat és un partit socialista, tingui en consideració que el nostre poble de Capdepera no pot fer front a aquests salaris desproporcionats, i que a més representen una injustícia social , els polítics són també treballadors per al poble, i per tal raó no poden guanyar salaris tan elevats. Nosaltres proposem que els salaris dels polítics s'adeqüin a la mitjana dels salaris en el municipi, uns 22.000 o 25.000 euros a l'any, no més.

A més exigim al "Partit Socialista" que faci l'esforç per vetllar per unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors del municipi, els treballadors de l'hostaleria de Capdepera estan oblidats pel batle del PSOE, hi ha moltes males condicions on als treballadors no els paguen les hores extres, les liquidacions, els festius, etc..., fins i tot en alguns sectors hi ha treballadors que no estan donats d'alta la jornada completa, el que suposa un perjudici per a la seva cotització, la jubilació i l'atur o l'ajuda de l'INEM.

Tercer, Esquerra Unida i Podem proposar a l'alcalde que els ciutadans participin en decidir quants diners van a tenir de salari dels polítics, per això seria genial fer una consulta popular a Capdepera. Si ja estem cansats que els polítics, sigui quin sigui el color o el partit, facin el que volen amb els diners del poble, aquesta és una bona oportunitat de dir prou! I exigir una consulta popular a Capdepera.

A més compten amb una paga de:

70 euros per ple per 8 regidors (560 euros)

35 euros per cada comissió informativa per 8 regidors (280 euros)

175 per la junta de govern, també per cada regidor (1400 euros)

Una assignació econòmica mensual fixa al partit de 160 euros.

Una altra assignació mensual variable de 35 euros per 8 regidors (280 euros)

És massa diners, ens agradaria que ens ho justifiquin en què ho gasten.

Finalment fem esment al fet que el PSOE retallo les sessions plenària a cada dos mesos en lloc de cada mes, això és una retallada en la democràcia, es va dir que era per raons d'adaptació dels nous regidors a la feina, però vam trobar sense sentit aquesta excusa ja que la majoria dels regidors ja estaven treballant en la legislatura anterior. És un evident retallada encoberta d'un espai on el poble i l'oposició poden participar.

Li demanem a l'alcalde que es retracti i no tanqui les portes al poble.