Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 956
Comunicat sobre l'acord del Ple sobre les dedicacions dels regidors de l'equip de govern i altres retribucions


“No entenem que per només dur esports es tengui un 75% de dedicació i que el cost dels salaris dels regidors sigui major ara amb menys àrees repartides”

En el ple extraordinari d'aquest passat dijous l'equip de govern PSOE/ Es Grup-Pi va aprovar les dedicacions i els sous dels regidors amb el vot en contra de Més per Capdepera. El repartiment d'àrees i dedicacions compta amb molts de punts obscurs, i possiblement el que més cridi l'atenció sigui el que fa referència a la regidora d'Esports, que tindrà una dedicació del 75%. És mal d'entendre que per dur simplement l'àrea d'esports, que ja compta amb diversos tècnics que la coordinen, s'hi hagin de dedicar aquestes hores. L'única explicació possible és que es tracta del preu a pagar pel pacte de governabilitat signat.

 Altres dedicacions del 75% que s'han aprovat, fins a un total de quatre, entenem que no estan justificades pel pes de les matèries que s'han delegat als regidors. A part de la dedicació exclusiva del Batle, s'han aprovat dues dedicacions completes més i les quatre ja indicades del 75%. Això suposa que s'hauran repartit més dedicacions i sous que fa quatre anys, amb menys àrees delegades als regidors que percebran un sou, i per tant amb menys feina, ja que Serveis Socials de moment no s'ha delegat.

 L'àrea de medi ambient, per la seva part, la dirigirà un regidor sense dedicació. Precisament aquest és un dels punts més preocupants, és a dir, que la persona que durà una de les àrees de més pes no tingui dedicació.  

 Tampoc sabem quins criteris s'han seguit per fixar la retribució que rebran els regidors sense dedicació per assistir a les Juntes de Governen, a les quals tan sols hi assisteixen regidors de l'equip de govern. Els 175 € fixats són molt superiors als que perceben a altres ajuntaments i més del doble de la quantitat per assistir a un Ple.

 En definitiva, pensam que tots aquests acords obeeixen als interessos dels membres de l'equip de govern i no a uns criteris objectius i raonables. Per aquest motiu Més per Capdepera hi va votar en contra.

 

 Més per Capdepera