Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 627
“No acabam d’entendre que el criteri per a eliminar barreres arquitectòniques a Elionor Servera sigui diferent al del carrer de l’Agulla”.
 

 En aquests dies han estat notícia les queixes dels comerciants del carrer Elionor Servera pel fet que les obres per a eliminar les barreres arquitectòniques coincidien amb l’inici de la temporada turística. Des de Més per Capdepera celebram la intenció de paralitzar-les durant l’estiu i que s’hi tornin posar un cop acabada la temporada. És la millor solució per a tothom. Cal dir que en aquest cas es tracta d’un projecte pagat íntegrament per l’Ajuntament, sense que s’estigués pendent de cap altra administració. El projecte estava en mans de l'equip de govern des del mes de febrer de 2018 i cinc mesos després es va aprovar la inversió pressupostària, en el plenari de juliol, a càrrec del superàvit de l'any anterior. L'inici de l'expedient de contractació es va iniciar a l'inici del mes de novembre i es va adjudicar durant els darrers dies de desembre.

La falta de previsió s’hagués pogut solucionar indicant en els plecs de la licitació en quin moment de l’any s’havien de fer les obres o la seva suspensió durant determinats mesos de la temporada. Així es farà per exemple amb les obres del Passeig Marítim o amb les del Port de Cala Rajada, però lògicament interessava tenir avançades les obres d’Elionor Servera abans de les eleccions. En tot cas Més per Capdepera recolza l'actuació per a eliminar les barreres arquitectòniques i substituir les rajoles. Però més enllà de la finalitat lloable de la inversió, en el darrer plenari Més per Capdepera va demanar el motiu pel qual el criteri seguit en el carrer Elionor Servera –rebaixant les aceres al nivell de l’asfalt–   és diferent del que es va seguir en l’eliminació de les barreres al carrer de l’Agulla –pujant l’asfalt al nivell de les aceres–, de forma que les principals vies de Cala Rajada lluiran estèticament diferents, una amb bots d’asfalt i l’altra no. L’explicació oferta, en el sentit que al carrer de l’Agulla se cercava reduir la velocitat, i a Elionor Servera no, no ens acaba de convèncer. Són dues vies molt transitades per vianants i el perill que pugui existir en un cas també existeix a l’altre.

En aquest sentit també entenem que ha faltat previsió. Pensam que les principals vies de Cala Rajada haurien de tenir una continuïtat estètica, tot plegat en el marc de la idea o projecte de poble que hauríem de tenir els polítics.

 

 Més per Capdepera