Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1064
“Tot i que l’equip de govern de l’Ajuntament ha tirat pilotes fora bona part de la legislatura, en realitat la major part d’inversions executades ha vengut de la mà del Govern i del Consell Insular”
RESUM DE LEGISLATURA /1

En moltes ocasions, al llarg d’aquesta legislatura, hem sentit l’equip de govern de l’Ajuntament donar la culpa dels seus problemes a altres administracions i a tercers en general. Això no obstant, la major part de les inversions en infraestructures no s’haguessin dut a terme sense l’ajuda econòmica del Govern i del Consell. En canvi, tot i la bonança econòmica i l’augment d’ingressos, les inversions realitzades amb recursos propis de l’Ajuntament han estat escasses. Són moltes les inversions que no s’han executat, algunes per falta de previsió i d’organització interna, d'altres simplement per falta d’interès. I algunes de les que s’han dut a terme, com l’enllumenat de la urbanització del Hyatt de Canyamel, amb les mancances que pateixen tants de barris del municipi, demostren que les prioritats de l’equip de govern i de Més per Capdepera no han estat sempre les mateixes.

Bona part de les obres i infraestructures que s'han dut a terme aquests quatre anys a Capdepera s’han executat amb fons del Govern i del Consell Insular. Només el Consell haurà invertit 2.050.000 € al municipi en aquests quatre anys entre els departaments de l’IMAS, Desenvolupament Local, Turisme i instal·lacions esportives. Podem trobar exemples concrets en la instal·lació d’hidrants i en l’eliminació de barreres arquitectòniques al carrer de l’Agulla. Dins aquesta quantitat no hi comptam l’asfaltatge de l’Avinguda Joan Carles I de dalt a baix.

A més, la renovació de la pista d’atletisme del camp de futbol es fa amb l’ajuda de la Direcció General d’Esports del Govern, mentre que dues de les intervencions més importants pendents d’executar –el Passeig Marítim i un tram del carrer de l’Agulla- es duran a terme amb diners de la Borsa de Places de la Conselleria de Turisme. Per la seva banda, la instal·lació elèctrica al Castell s’ha fet amb aportació de diners de fons europeus FEDER i recentment Ports IB ha anunciat la inversió de més de 4 milions d’euros per a reformar el port de Cala Rajada. La Conselleria de Medi Ambient també ha realitzat una forta inversió en la neteja de torrents, mentre que la blasmada Conselleria de Salut, del mateix color polític que el Batle, acabarà les obres del Centre de Salut. La dotació de serveis de Cala Gat, finalment, una actuació molt esperada, serà satisfeta pels veïnats.

Les inversions executades amb recursos propis de l’Ajuntament, en canvi, han estat escasses. Des de Més valoram la millora de la plaça de l’Orient, el pivotatge del savinar i zona dunar de cala Agulla i l’adequació d’alguns parcs infantils. L’eliminació de les barreres arquitectòniques del carrer Elionor Servera, tot i ser una obra positiva, no entenem que es faci seguint uns criteris totalment diferents del carrer de l’Agulla. A  un lloc s’ha aixecat l’asfalt fins a l’altura de les aceres i a l’altre s’han rebaixat les aceres al nivell de l’asfalt. Celebram, per altre costat, que l’oposició aturàs a temps el trasllat de la Policia Local al Centre Cap Vermell, mentre que altres actuacions, com la reforma de can Rata, pensam que no eren prioritàries.

Però, malauradament, tot el que s’ha deixat de fer, a vegades anunciat als quatre vents, supera amb escreix el que s’hagi pogut dur a terme, bé perquè s’ha prioritzat reduir deute, bé per la falta de previsió, per la incapacitat de treure els projectes endavant o per manca d’interès. Ni el pàrquing de can Patilla, ni els carrils bici, ni l’ampliació de l’escoleta de Cala Rajada, ni la reforma de s’Escorxador, ni la reforma de sa Gravera ni tants d’altres projectes que s’havien consensuat i pressupostat han vist la llum. Tampoc s’ha fet cap passa en matèria d’eficiència energètica.

Les inversions als barris amb les infraestructures més degradades, com ara sa Font de sa Cala i Vila Roja, han brillat per la seva absència, i no sabem si hi ha un pla per a recuperar-les. Tampoc sabem res del projecte per fer el nou edifici de la Policia al solar de la rodona del camp de futbol ni s’ha atès la petició continuada de l’oposició per fer el projecte d’idees per a l’edifici de l’antic ajuntament. De les pluvials pendents a distintes zones del municipi tampoc se’n sap res.

En resum, en una legislatura en què tot ha jugat a favor perquè l’Ajuntament iniciàs un bon nombre d’inversions amb recursos propis, resulta que les sumes invertides hauran estat semblants, o inclús menors, que en la legislatura de la crisi.


Més per Capdepera