Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1549
MÉS per Capdepera informa que l’equip de govern ha adjudicat les obres de millora del carrer Gómez Ulla, amb un import de 55680’79 €, sense pressupost previ ni projecte, directament a una coneguda empresa gabellina.

 

Segons els regidors de MES “tot apunta a que aquesta empresa constructora projecta les obres públiques que s’han de fer a Capdepera, les executa i  l'ajuntament paga” 

Des de dies enrere s'estan realitzant obres de supressió de barres arquitectòniques, construcció de voreres i canvi d’aglomerat de l'entrada de Capdepera, concretament en el creuer dels carrers Gómez Ulla i Baltasar Coves. Aquesta és una obra que ni estava pressupostada ni de la qual se n'havia informat els partits de l'oposició. Davant aquesta situació, els regidors de Més per Capdepera ens vam interessar d'on i de qui havia sortit la iniciativa. 

Un cop sol·licitada la informació, la sorpresa va ser majúscula. El primer document que vàrem poder aconseguir va ser un informe de la Policia Local en què literalment es dóna el vistiplau al projecte presentat per una coneguda empresa constructora, concretament la que duu a terme la majoria d'obres públiques a Capdepera. Es a dir, segons aquest document ni el projecte ni el pressupost de millora del vial el presenta l’ajuntament sinó l’empresa que ara està executant les obres, fet totalment contrari al que diu la llei de contractes. També hem tengut accés a un plànol de les obres que no consta a l’expedient i que pareix formar part d’un projecte realitzat per a la zona. 

Per contra, a l’expedient de contractació només apareix l’aprovació de la despesa per un valor total de 55.680’79€ (IVA inclòs) en favor de l’empresa que realitza l’obra. No hi ha rastre de l’informe de policia, cap informe que justifiqui la necessitat del projecte, cap pressupost, ni cap memòria explicativa o projecte de les obres que s’han de realitzar. Es a dir, “no està estipulat enlloc els treballs que s’han d’efectuar, no sabem que s’ha de fer  i no tenim garanties que el cost de l’obra s’adeqüi al preu de mercat”. 

Els regidors de MÉS assenyalen que la normativa és clara i que la Llei de Contractes del Sector Públic especifica que:  “Quan es tracti d'un contracte menor d'obres, cal afegir a l’expedient de contractació el pressupost de les obres, sens perjudici que calgui aportar el projecte quan ho exigeixin normes especifiques” i diu que “no podran concórrer a las licitacions empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en l’elaboració del projecte”. 

Per tot això els regidors de  MÉS per Capdepera manifesten que “tot pareix indicar que el projecte el va realitzar i proposar a l’Ajuntament l’empresa a qui se li han adjudicat les obres, fet pel qual no s’ha complert amb la llei de contractes”.

 Per MÉS per Capdepera els fets exposats evidencien que les obres públiques al municipi no es projecten pensant en l’interès general sinó per interessos particulars. 

Per aquest motiu sol·licitem a l’equip de govern que no es contractin obres sense almenys un informe de necessitat de la inversió, un pressupost previ, una memòria descriptiva del que es pretén realitzar i la petició de tres pressuposts a empreses diferents. Des de MÉS per Capdepera consideram necessàries l’aplicació d’aquestes mesures, que ja es realitzen a moltes administracions per dotar d’unes mínimes  garanties els contractes menors. Per altra banda, exigim a la regidora de vies i obres, Monica Viejo, que completi aquest expedient de contractació, adjuntant el pressupost previ i una memòria dels treballs que ja s’han contractat, per tal de donar compliment a la llei de contractes. Volem saber qui ha realitzat el pressupost i el projecte. 

Recordam que la sra. Mónica Viejo ja acumula moltes errades en el exercici del seu càrrec com ara: la falta de control i coneixença del contracte de manteniment de camins públics (valorat en més d’un milió d’euros), la passivitat en la manca de compliment de l’ordenança d’ocupació de via pública i la demora en l’elaboració de la nova ordenança, o la posada en funcionament de rutes turístiques dins espais naturals sense els corresponents permisos. Per tot això, seguirem revisant els  expedients de la seva àrea de gestió i li exigirem que sigui més curosa en el compliment de les seves funcions i respecti els processos administratius i la legalitat vigent.

 

Més per Capdepera