Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1250


"És indignant que l'Ajuntament només obri expedients quan algú fa preguntes en el Ple, demostració que es fan els ulls grossos davant moltes infraccions


"L'actitud del Batle i de l'equip de govern són l'exemple més evident del clientelisme i del vot captiu que impera..." 


Recentment, Més per Capdepera ha tengut coneixement que l'equip de govern ha obert expedients a alguns establiments del municipi per diverses infraccions (renous, funcionament sense llicències o permisos, ocupació de via pública...).

Curiosament, aquests expedients s'han obert just després del darrer plenari, en el qual Més per Capdepera va demanar sobre la situació de diversos locals nocturns d'Elionor Servera que volien funcionar sense els oportuns permisos, així com d'altres de la platja de Cala Agulla o el Passeig Marítim que incomplien reiteradament la normativa de renous o d'ocupació de via pública.

Després dels fets viscuts al juny a Cala Agulla i la situació que es viu a la zona d’oci nocturn, era necessari prendre mesures davant la manca de compliment de les ordenances i dels permisos pertinents d’algunes activitats, i així ho demanàrem.

 No cal dir que el Batle i els regidors de l'equip de govern coneixien perfectament aquestes infraccions, prou sabudes per bona part de la població i, a més, en el cas de falta de permisos, només calia repassar els mateixos expedients municipals per a assabentar-se'n. Per tant, si el Batle i els regidors competents no havien obert cap expedient amb anterioritat era simplement perquè no els havia donat la gana.

La tàctica de l'equip de govern és simplement fer els ulls grossos davant infraccions evidents i flagrants d'alguns establiments. Només s'actua si algun particular ho denuncia reiteradament o be quan algun partit polític s'interessa per la possible infracció. Després, molt sovint, els responsables polítics del consistori comuniquen a l'infractor que no les ha quedat més remei que obrir expedient per culpa de tercers. De fet alguns establiments d'oci nocturn ja responsabilitzen a MES del major control efectuat, quan és obligació de l’equip de govern actuar d’ofici i vetllar pel compliment de les normatives.

L'actitud del Batle i de l'equip de govern són l'exemple més evident del clientelisme i del vot captiu que impera en alguns municipis, entre els quals Capdepera. La conseqüència de tot plegat són renous i molèsties de tot tipus que han de sofrir els veïnats, una Cala Rajada on tot val, i un ajuntament instal·lat en la passivitat i permissivitat més absolutes.

Des de MÉS per Capdepera no consentirem aquesta permissivitat que va en contra de la llei i seguirem fiscalitzant la tasca de l’equip de govern en aquest sentit.Més per Capdepera