La Confraria de Pescadors de Cala Rajada obrirà la llotja del port per vendre directament al públic el peix que duguin les barques.
A partir del 16 de desembre de 2013, de dilluns a divendres excepte els festius, l’horari d’atenció serà de les 18:00 a les 19:00 h.