Imprimeix
Categoria: Comunicats
Vist: 1390
L’Associació de persones majors “Ca Nostra” de Capdepera no es fa responsable, en cas que surti premiat el nombre 41.204 amb qualque premi superior a 2.500 euros al sorteig de Nadal


   S’ha de tenir presenta que enguany ha canviat la legislació (llei 26/2012 de 27 de desembre), de forma que els premis superiors a 2.500 euros per dècim tindran una retenció del 20% sobre l’import anterior que serà prorrateada en aquestes participacions en la proporció corresponent al seu valor nominal, Només en aquest supòsit i amb caràcter previ al cobrament del premi, s’ha de facilitar a l’AEAT les seves dades personals (nom i NIF) i l’import de les participacions adquirides.