Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 2319

Després d'un mes d'ençà del meu escrit sobre la tala de pins i de mostrar el meu parer sobre aquells fets, m'he animat a tornar a escriure a Cap Vermell per a realitzar unes simples anotacions sobre l'actualitat del terme.


Si feim memòria, recordarem que vaig dir que parlaria d'Els Verds. Doncs ara tinc una estoneta per mostrar la meva opinió d'aquest partit polític.


Aparentment, hauríem de donar les gràcies perquè existeixi dins la societat un partit polític verd o que prioritza la defensa del medi ambient, però si ens atenem a l'origen i evolució d'aquests tipus de partits polítics a les nostres fronteres, ens arribem a adonar que la realitat és una altra. Em refereixo, primer de tot, als integrants d'aquests partits. A causa de la pèrdua de força d'Esquerra Unida i lligant amb l'augment de la consciència mediambiental, els integrants d'Esquerra Unida han vist en el medi ambient un "ganxo" per a la seva subsistència política. D'aquí deriva que Esquerra Unida hagi anat perdent adeptes i fins i tot s'hagin creat divisions internes, fins arribar arribant a situacions en què hi ha localitats on s’han presentat llistes d'Esquerra Unida i Els Verds per separat.


No hi ha dubte que el medi ambient ha suposat el ganxo ideal per a la subsistència política de les noves generacions d'Esquerra Unida i d'aquells veterans del partit que s'han volgut  actualitzar. Com és evident, sempre hi ha els romàntics que no volen abandonar el orígens i d'aquí que siguin encara els que vetllen perquè Esquerra Unida segueixi endavant. Emperò el futur és més aviat negre per a aquest partit...


Pel que fa a Els Verds, consider que fer servir el "ganxo" del medi ambient per a fer política és una prova evident del mal favor que li estan fent al mateix medi ambient, ja que, al cap i a la fí, a l'hora de realitzar iniciatives, per molt que ho vulguin maquillar, l’únic que estan fent és pura política. A més, una política i uns missatges molts similars o calcats a les ideologies d’Esquerra Unida.


D'altra banda jo hem demano, per què hi ha un partit polític verd o del medi ambient? Hi ha un partit polític d'urbanisme?, hi ha un partit polític de cultura? Doncs, per què n'hi ha un de medi ambient? És lògic que hi hagi un partit de medi ambient i que al final dugui una regidoria de joventut? Quina política aplicarà, en aquesta regidoria? No és d'un partit ecologista? O acabarà per aplicar la política de joventut pròpia que faria l’esquerra unida? La veritat, no ho entenc. Si és un partit polític especialitzat, no creieu que hauria de dur una única àrea de gestió?

Al final, la politització del medi ambient l'únic que aconsegueix és a que la societat contempli les qüestions ambientals com a una cosa pròpia dels grups ecologistes i no com una responsabilitat que la mateixa societat hauria d'assolir com a seva. Al final, com dic, el fet que hi hagi partits polítics verds o ecologistes estan fent un trist favor al medi ambient (vull recalcar que estic separant partit polític verd amb les associacions ecologistes, ja que aquests fan la tasca que els correspon com a associacions que són).

La gestió i el món del medi ambient ha de ser una qüestió neutra, no hi ha d'haver cap grup de pressió que faci bandera política del medi ambient. Potser cada partit polític prioritzarà un projecte o altre, com passa amb les altres àrees de gestió, però això ja sí que és pura política.
Això és el que pens d’Esquerra Unida i especialment d'Els Verds. Uns moren i els altres han canviat de disfressa per poder continuar menjant del “pot de mel” del poder.

I ja pel que fa a la política més propera, vull dir que aprofitar l’antic abocador incontrolat per a recuperar-lo i fer un centre de producció d’energia solar em sembla una idea fantàstica. Ara bé, convé que els polítics actuals no es posin cap medalla sobre aquest projecte, especialment des de l’àrea de medi ambient,  ja que es tracta d’una idea que es mou pel Consistori i pels bars del poble des de fa molts d’anys, com també l’eterna promesa d’un nou Ajuntament. Simplement dic que són projectes que estan en boca de tothom des de fa anys i panys i ara és “pixar fora de test” posar-se medalles al respecte. Senyors, “el figurisme del poder” ens fa esser molt dèbils.