Imprimeix
Categoria: Cartes
Vist: 1521

Pel que he explicat, (que no sé si s'ha entès pels meus seguidors, avui uns 70.000), aquest solar pertany al poble de Cala Rajada, com a zona verda


Que per què?

El solar que apareix a la fotografia és a la cantonada dels carrers Sant Andreu i Ses Rotges, n° de la finca 15655, amb una superfície de 1647 m2. I amb un cartell que diu: Propietat de URNOVA SA.

Fals!

Que per què?

Doncs perquè en el mateix moment en què es va concedir el permís de renovació de l'antic Eva PARK per part de l'Ajuntament de Capdepera, amb el vistiplau de la Conselleria de Turisme de l'anterior legislatura, s'havien de reunificar, abans de concedir el permís de renovació, el solar on està construït l'ara hotel Sensity Chillout Cala Ratjada i el solar de la foto, que havien estat venuts per separat a URNOVA SA, l'any 2008, per la Societat Explotacions Turístiques Cala Ratjada SA. Aquesta era propietat de S. ?????, l'administrador de la qual va segregar les finques en el moment que donava de baixa definitiva els antics Apartaments EVA PARK. Segons el contingut d'aquesta Societat, els apartaments s'havien de transformar en una residència per a la 3ª Eedat, cosa que no es va fer per...? (preguntau al Consell Insular de Mallorca o als addictes d'UM d'en temps de Munar & Cia (presumptament).

Pel que he explicat, (que no sé si s'ha entès pels meus seguidors, avui uns 70.000), aquest solar pertany al poble de Cala Rajada, com a zona verda, i no a URNOVA SA, encara que no sigui aquesta empresa la responsable directa d'aquest galimaties (presumptament), tot i que hi col·laboradora. De manera que seria aquesta empresa la que hauria de reclamar al venedor les responsabilitats derivades de l'afer, sempre que no hagi estat URNOVA la que va preparar el pla, per aprofitar-se de la Llei 8/2012, juntament amb el comprador, i poder fer la venda i reforma alegal del nou hotel, juntament amb la família Valls de Sóller (presumptament)

És per això que em referesc a la deixadesa dels esmentats estaments, ja que aviat es pogué veure una mole residencial turística. Han de ser els habitants d'aquest municipi els que hi posin remei i en coneixement dels que ho poden arreglar, ja que és de llei. De la meva banda, jo ja no sé què fer per portar la veritat i la raó a on pertany. Si tingués capital, jo sabria a qui posar la demanda judicial, amb totes les dades suficients perquè aquesta demanda fos admesa a tràmit. En tot cas, seria de sentit comú i un deure que tenim com a veïns d'aquest Municipi, com he explicat, posar tota la carn a la graella.

Pebolli / 2015.10.06.

 

P.D.

Per a la seva informació, el preu de venda d'aquest solar per part d'URNOVA SA. és de la gens menyspreable quantitat de + - 2.000.000,00 d'euros.