En aquest apartat publicam en format pdf les actes de tots els plens municipals.


Aprovat el reglament municipal del servei públic de taxis.
S'aprovà, igualment, la moció del PSM-Entesa realtiva al dret a decidir i a consultes populars, mentre que quedava sobre la taula la referida a la llengua pròpia de les Illes Balears.El Centre Cap Vermell centrà, de bell nou,
l'enfrontament govern-oposició

--------
Joana Llull reelegida jutgessa de pau


Després de davallar en més de 170.000 euros el cànon mínim
 
Finalment s'aprovà el plec de condicions per a l'explotació de les platges del municipi

Les ofertes es poden presentar a partir de 612.325 euros


L’equip de govern convoca un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia (plec de condicions per a l'explotació de les platges) i després proposa deixar-lo damunt la taula. 

Dura reacció de l'oposició.La intervenció de Joan Ferrer va fer que la majoria de membres de l'equip de govern abandonàs la Sala.

 


La regeneració de l'Agulla va tornar centrar el debat entre govern i oposició

 Aquesta vegada sí: aprovats els projectes de Capdepera per al segon Plan E


El PP abandona el Ple

En aquest apartat publicam en format pdf
les actes de tots els plens municipals.22 plenaris al llarg de 2009