Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 3726

Ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de CapdeperaEl ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Capdepera va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors (3/11/11, 29/11/11, 19/12/11 I 9/1/12).

El segon punt era l’aprovació definitiva de l’estudi de detall. Aquest punt feia referència a dues parcel·les que hi ha a cala Mesquida, per establir l’alineació de les rasants i la reagrupació de les parcel·les, i així saber el volum que queda per poder construir.

Miquel Ramis, regidor del PP va voler aclarir per quin motiu es duia a aprovació per ple l’estudi de detall, i Pere Fuster, regidor de PSM, va explicar que “els solars ja estan construïts i que l’estiu passat ja funcionava”. El batle va explicar que ho transmetrà a Urbanisme. Se va aprovar el punt per 9 vots a favor (PSOE i UCAP) i 6 abstencions (PSM, Es Grup i PP).

El tercer punt era el reglament dels taxis. Segons va explicar la regidora de Mobilitat, Joana Llull, es duia a ple la proposta de modificació del reglament municipal del servei públic de viatgers en automòbils de turisme (taxis), que va ser aprovada inicialment per ple el 2 de novembre del 2010, per una banda per eliminar  la versió catalana del reglament perquè “té errors materials”, i per l’altra, modificar l’article 27b i 27d. La proposta de modificació és una petició de l’Associació de taxis del municipi.

El PSM va demanar sobre els taxímetres, a la qual cosa, Joana Llull va respondre que “tots els taxistes de l’Associació menys un tenen el taxímetre instal·lat a les rutes interurbanes”, per les urbanes va dir “principi de maig”.

Es Grup per part seva va demanar que “se vetlli pel compliment del reglament”.

La proposta es va aprovar per 9 vots a favor (PSOE i UCAP) i 6 abstencions (PP, PSM i Es Grup).

El quart punt feia referència a una modificació en el model de tarifes progressives de l’aigua. El regidor, Alberto Llull, va explicar que “s’ha eliminat una frase que donava lloc a ambigüitats” i s’ha “simplificat” la fórmula matemàtica. 

El regidor del PP, Ramis, va voler aclarir que no pujaven les tarifes.

Es va aprovar per 12 vots a favor (PSOE, UCAP, PSM i Es Grup) i 3 abstencions (PP).

El punt cinquè era l’augment de les tarifes de l’Escola de Música de Capdepera.

Amb aquesta modificació l’ensenyament no reglat o lliure, incrementa les tarifes entre un 1-30%. L’ensenyament oficial entre un 2-68%.

Segons va explicar l’equip de govern, amb aquest increment “es pretén reduir el dèficit actual de l’Escola de Música”, que avui en dia “és de 70.588 euros”. Segons van explicar “el dèficit no és real” perquè la dada està calculada entre “les quotes que s’ingressen i la paga del professorat, però no contempla les despeses del dia a dia com la neteja, el llum o el telèfon”. Després de la pujada de tarifes, “el dèficit quedarà en 32.315 euros, 38.273,03 euros menys”, segons van explicar.  

L’Escola de Música de Capdepera compta amb 262 alumnes, dels quals 53 fan ensenyament oficial, 21 fan ensenyament oficial i lliure, i la resta van per lliure. Amb les pujades també s’ha igualat el preu de tots els instruments, “perquè abans, hi havia instruments que costaven menys doblers que d’altres amb la intenció de potenciar-los”.

El PP va comentar que amb la pujada de tarifes el nombre de matriculats “baixarà” i segons van dir, “el dèficit tornarà a ser el mateix”.

El batle va explicar que la matriculació prèvia condiciona el professorat, i si no hi ha gent per omplir una classe no es contracta el professor.

Els regidors del PP van marcar “d’excessiva” la pujada i van comentar que es podia reduir el dèficit amb “la baixada de sous de l’equip de govern”.

El PSM per la seva banda, va recordar que havien demanat que quedés damunt la taula per cercar solucions i que una proposta que havien fet era mancomunar el servei amb els pobles veïnats.

El batle, Rafel Fernández, va explicar que seguint la proposta del PSM es van reunir amb Artà i Son Servera i la proposta no havia seguit endavant. Va dir que mancomunar era “inviable” pel curs 2012-2013 i per això havien decidit reduir el dèficit.

El regidor d’Es Grup, Mateu Melis, va comentar que la pujada s’hauria pogut fer “seguint l’IPC dels dos darrers anys” i va remarcar que amb la pujada els alumnes poden “devallar”. Va sol·licitar que quedés damunt la taula.

El punt es va aprovar amb 9 vots a favor (PSOE i UCAP) i 6 en contra (PP, PSM i Es Grup).

El punt número sis era una moció de PSOE i UCAP per demanar a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social que “no eliminin cap guàrdia ni de presència física no localitzada a l’Hospital de Manacor” i que “mantenguin els serveis”.

El PP va demanar un vot de confiança a la consellera per veure com gestionarà l’Hospital de Manacor.

La moció va ser aprovada per 12 vots a favor (PSOE, UCAP, PSM i Es Grup) i 3 abstencions (PP).

El PSM va presentar una moció per via d’urgència perquè l’Ajuntament “estudiï la possibilitat perquè les empreses i autònoms que vulguin puguin compensar les quantitats de deguin a l’Ajuntament en concepte de tributs municipals vençuts amb aquells altres que l’Ajuntament els degui per feines o encàrrecs”. La moció es va aprovar per unanimitat.

Precs i preguntes

El PP va demanar sobre els focs d’artifici al Castell de Capdepera, i van respondre que estan esperant resposta de Patrimoni. També va demanar informació sobre la barana del Castell i van dir que aquest mes passa el projecte de la seva instal·lació.

Una altra pregunta va ser sobre el cost de la revisió cadastral, que segons l’equip de govern suposa uns “15.000 euros”. Va demanar també sobre les taules i cadires que hi ha a l’avinguda Gabriel Roca. Van respondre que no hi ha cap conveni i que compleixen la legalitat. Per acabar va demanar sobre el carrer Centre, i li van respondre que estan a l’espera de la conselleria de Treball per retirar els residus perillosos per poder posar una planxa.

El PSM va insistir en l’avinguda Gabriel Roca. El batle va explicar que s’han posat les taules i cadires a mode de prova i si l’ocupació no es satisfactòria l’any següent no s’hi posaran. El PSM va insistir en que demanin als veïnats perquè la terrassa ocupa la via pública.

També van comentar sobre els pisos de protecció oficial, i el batle va dir que hi estan treballant. Va comentar que els de l’entrada de Son Servera estan pendents de GESA.

Al regidor de Medi Ambient se li va demanar sobre l’entrada al Gulló, i va dir que el propietari havia sol·licitat uns cartells de senyalització de la zona nudista, i un cop col·locats s’obriria l’accés. També es va parlar sobre l’abocador i el regidor va explicar que si les deficiències es solucionen en aquest any “no hi haurà problemes per rebre els doblers”.

El darrer torn va ser per Es Grup que va començar amb un prec perquè el carrer Centre s’arregli abans del Mercat Medieval o que deixin les obres pel mes de novembre. El batle va respondre que es posarà una placa de formigó i es tornarà a obrir al novembre.

El regidor d’Es Grup va demanar sobre les tarifes progressives de les escoletes. El batle va explicar que es van consensuar unes tarifes però que apugen el dèficit.

També es va fer un prec per instar a l’empresa elèctrica que soterri el cablejat i elimini les casetes que hi ha a les voreres. Sobre el conveni de personal estan a l’espera de l’informe sobre les 37.5 hores laborals. I per acabar va demanar si la sala d’exposicions del centre Cap Vermell es farà servir perquè les darreres exposicions s’han fet al bar i a l’entrada de l’Auditòrium. El batle va respondre que les exposicions del bar eren perquè la sala de dalt estava ocupada, però que a l’entrada a l’Auditòrium se’n seguiran fent.

 

Si voleu escoltar-lo complet, es troba penjat a youtube. Clicau al següent link

http://www.youtube.com/watch?v=WYbpNND3EFg