Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2372

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE


EXP. NÚM:
4AG/12

DATA: DILLUNS, dia 9/GENER/ 2012.

HORA: 20:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS: 29/11/11 I 19/12/12.

II.- EXP NÚM 224AG/11: PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANTONIA CAIMARI BAUZÀ.

III.- EXP NÚM. 132AG/11: NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

IV.- EXP NÚM. 209AG/11: UNITAT NOCTURNA POLICIA LOCAL.

V.-  EXP NÚM. 2AG/12: ESCRIT CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA: AMPLIACIÓ DE LA CAMPANYA D’EMISSIÓ DE LA TARGETA INTERMODAL.  

VI.- EXP NÚM. 3AG/12: ADHESIÓ CONVENI COL•LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEMP PER L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA MÚTUA COL•LABORACIÓ ADMINISTRATIVA.

VII.- EXP NÚM. 152AG/11: PROPOSTA DE BATLIA: CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

VIII.- NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI CAPDEPERA MIRALL.
 
IX.- EXP. NÚM. 22 INTERV/ 2011: COMPTE GENERAL 2010.

X.-  CONVENIÈNCIA REALITZACIÓ FOCS ARTIFICIALS AL CASTELL DE CAPDEPERA.

XI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XII.- PRECS I PREGUNTES


 Capdepera, 3 de gener de 2012.
El Batle,
Rafel Fernández Mallol