Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2462
Capdepera passa a ser zona de gran afluència turística tot l'any, cosa que permetrà l'obertura dels comerços tots els dies festiusPrimera plenària de l'any, després del bot del mes de gener, i que això no obstant va venir amb una ordre del dia curta i que tampoc no va provocar cap debat important. L'agenda no donava més de si. Vegem-ho amb una mica més de detall.
 
CAPDEPERA, ZONA DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA.
Capdepera, fins ara, era considerat un municipi de gran afluència turística, entre el 15 de març i el 30 d'octubre de cada any. A partir d'ara, ho serà tot l'any, cosa que vol dir que els seus comerços podran obrir tots els festius, al llarg dels 365 dies. Aquest canvi s'aprovà amb els 10 vots de l'equip de govern, mentre el PP va abstenir-se i MÉS hi votà en contra, al·legant que, segons aquest grup, és una mesura que beneficia les grans superfícies i perjudica el petit comerç.
 
APROVACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA.
D'aquest assumpte ja n'hem parlat en distintes ocasions i en aquest ple només es tractava que el consistori donàs el preceptiu vistiplau a uns estatuts que venien consensuats i aprovats des del Patronat del Castell. De manera que, també amb l'abstenció del PP, però amb el suport de MÉS, els nous estatuts foren aprovats.

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLA D’AJUST.
Informe trimestral, que l'equip de govern dóna a conèixer puntualment, sobre el compliment de les directrius econòmiques que vénen imposades per l'administració estatal, i que, pel que es veu, s'estan seguint més o manco escrupolosament. A despit que això suposi – i suposa – una contenció que els ciutadans noten en la minva, quan no la manca, de serveis municipals.
 
PRECS I PREGUNTES
 
Per part de PP, aquests són els temes sobre els quals van formular preguntes a l'equip de govern:
 
  • Situació actual del contenciós de l'abocador de Son Terrassa

  • Situació dels serveis funeraris al cementeri

  • Asfaltatge de carrers de Cala Rajada (justificació pressupostària)

  • Projecte de millora del passeig marítim de Cala Rajada

 
MÉS, de la seva part, va interessar-se pels següents assumptes: