Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 1929
L'Ajuntament aprova el refinançament de tot el seu deute
Ple extraordinari, de curta durada , amb tres punts a l'ordre del dia, segons veurem tot seguit. Tots tres punts foren aprovats.


I.- EXP. INTER NÚM. 48/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL EXPEDICIÓ LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
 
- El retorn d'impostos pagats per permís d'obra, si resulta que aquesta obra finalment no s'executa, podrà patir una retenció en funció del treball administratiu i tècnic que hagi suposat l'expedient. S'aprovà per l'equip de govern, amb l'abstenció de l'oposició.
 
II.- RENEGOCIACIÓ DEUTE BANCARI.
 
- S'autoritza l'Ajuntament per a signar amb dos bancs, d'entre cinc propostes existents, el refinançament de tot el deute de l'Ajuntament. Aquestes entitats són el Santander i Caixabanc, que, naturalment, són les que oferien millors condicions, cosa que suposarà un important estalvi per a la caixa municipal. Tothom hi votà a favor.
 
III.- ELECCIÓ MODALITAT DE PERSONALITAT JURÍDICA PATRONAT DEL CASTELL.
 
- Es tractava de tornar a la situació anterior a l'any 2006 (organisme públic depenent de l'Ajuntament) o continuar amb la fórmula de fundació privada, que és com s'ha actuat des de la data esmentada, sembla que de manera incorrecta. S'ha optat, lògicament, pel retorn a l'única alternativa possible, la de fundació pública, atenent que el Patronat representa el Castell, i aquest és de propietat municipal. Ara s'han de pactar uns estatuts i uns òrgans de direcció, i s'ha de veure quina representativitat hi tendran entitats i organitzacions del poble. S'aprovà amb l'abstenció PP.