Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 2062
La piscina, sense climatitzar, obrirà els mesos d'estiu (de juny a setembre) i costarà 2'50 euros cada dia.

Joan Ferrer i Fernando Martínez protagonitzaren un dur enfrontament, un més.


Ple sense gran transcendència – o sense gens de transcendència, per ser exactes, si amb aquesta paraula ens referim a fets d’importància considerable – en què, d’entrada, en destacaríem l’absència de la regidora Antònia Caimari. Però, a l’equip de govern ara mateix li sobren vots per tirar endavant les seves propostes... o per tombar les de l’oposició.
 
Passem a un gens exhaustiu repàs als punts de l’ordre del dia:
 
EXP. INTER NÚM. 2/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA PREU PÚBLIC SERVEIS PRESTACIÓ AJUDA A DOMICILI.
L’ordenanza en vigor el que feia fins ara era fixar els preus d’aquests serveis cada any. Amb aquesta modificació el que es fa és vincular els canvis al salari mínim corresponent a l’any en curs. Amb aquest canvi s’estalvia haver de fer una modificació anual tant si hi hagi hagut modificació del salari mínim com si no. Tots els grups hi votaren a favor (11) amb excepció del PP, que es va abstenir.
 
 EXP. INTER NÚM. 10/2014:MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS.
Aquesta altra modificació contempla els preus del pàrquing de Cala Agulla, els quals, amb l’aplicació de l’IPC de l’any passat quedaria en 4’01 euros. Per tant, es deixarà en els 4 euros que es cobraven fins ara, ja que imprimir nous tiquets sortiria més car que el guany que pogués reportar el cèntim d’augment. Com en el punt anterior,  tothom hi votà a favor (11), menys el PP, que una altra vegada s’abstingué.
 
EXP. INTER NÚM. 11/2014: MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES DEL SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS (SME) DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.
Es tractava de fixar el preu d’ús de la piscina municipal, que cobrirà els mesos de juny, juliol, agost i setembre, que són els que es preveu que s’obri al públic, ja que és quan es pensa que es podrà emprar sense haver de climatitzar l’aigua. Durant el mes de maig hi haurà jornades de portes obertes. El preu serà de 2’50 euros/dia i abonaments de 10 sessions a 25 euros. Aferrada entre Joan Ferrer i Fernando Martínez, ja que el primer va retreure que la piscina té deficiències, en concret l’accés als diferents espais per als qui van banyats o van eixuts. El regidor va dir que s’intentaria solucionar abans de l’obertura. El portaveu del PP també va retreure a Martínez l’actuació del seu partit, de quan els populars governaven en coalició amb Es Grup, en relació a l’obstaculització UCAP a la política de preus de la piscina que proposaven el PP. L’enfrontament apujà uns quants decibels, fins a cotes d’una aspror certament desagradable. Tant PP com PSM al·legaren que el preu que ara es vol fixar és massa car si es pretén que hi atreure la gent del poble, i que és més car que el d’altres piscines de la comarca amb aigua climatitzada. La modificació de lordenança s’aprovà amb els 10 vots a favor de l’equip de govern, 5 en contra del PP i 2 abstencions de PSM-Entesa.
 
EXP. NÚM. 151AG/13: REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME. MODIFICACIÓ.
Un doi: en el reglament d’aquest servei, aprovat recentment, hi constava el telèfon 971565656 com de propietat municipal, quan en realitat és de titularitat particular. El que s’ha fet ara és eliminar aquest telèfon. 10 vots a favor (equip de govern) i 7 abstencions (oposició).
 
PRECS I PREGUNTES
 
PP:
-          Expedients oberts a taxistas.
-          Expedients a galeres (n’hi ha 4 que tenen expedient obert de la Conselleria, per maltractament animal i mentrestant no podran circular).
-          Patronat de Turisme.
-          Fira ITB (Berlín)-
-          SICTED.
-          Criteris sobre asfaltatge de carrers a Cala Rajada.
-          Futur del Patronat del Castell.
-          Tiqueters.
 
PSM-Entesa:
-          Ocupació de via pública (taules i catires).
-          Estudis per a la implantació de carrils-bici
-          Mural de Gustavo (preocupació arran del temporal recent).
-          Reunions amb hoteleres i bars d’oci nocturn.
-          Gestió sobre pàrquings privats en el carrer Gómez Ulla.
-          Boies d’ancoratge a Cala Gat.
 
 
I res pus. D’aquí a un mes en tornarem parlar, si abans no es convoca cap sessió extraordinària.