Imprimeix
Categoria: Plenaris
Vist: 3119


Crònica del Ple ordinari del mes de juliol 2012


- L'equip de govern, amb el vot favorable del PSM, aprova la nova ordenança de circulació

- S'aprova per unanimitat el nou Reglament de Participació Ciutadana


- Pel que fa a la piscina es va comentar que quan acabi l’estiu no s’obrirà perquè “és inviable per la despesa que suposa la instal·lació”.


I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ: 30/03/12.
El PP va dir que les actes dels plens se reben amb molta demora.


II.- EXP. NÚM. 30AG/12: ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.
 

   La regidora d’Interior, Joana Llull, va comentar que presentava l’ordenança que regulava els aspectes de circulació el municipi. 

   El PP va comentar alguns dels punts de l’ordenança amb els quals estaven en desacord com que a cala Agulla hi ha zones “on es pot circular a 50Km/h i d’altres a 40Km/h” o que els policies puguin “immobilitzar” un vehicles per emissions o renou “quan estimin que és elevat”, sense aparell per comprovar-ho. El punt més conflictiu, però, va ser el capítol 4, dedicat a estacionament reglat a zona blava. Segons va comentar el portaveu del PP, Joan Ferrer, el batle podrà decidir a quins llocs es posa zona blava, segons Ferrer aquesta iniciativa té un “afany recaptatori” i “pot crear interessos pel batle de torn”. Segons va dir per marcar la zona blava hi hauria d’haver un estudi de viabilitat.

   La regidora d’Interior, Joana Llull, va explicar que la zona blava s’ha fet en previsió de futur ja que se feia ara l’ordenança de circulació.

   El PSM va votar a favor perquè es van acceptar la majoria de les seves aportacions. Tot i així, el portaveu, Pere Fuster, va comentar que el partit aposta per espais urbans per a vianants i treure progressivament els cotxes dels centres i donar impuls al transport sostenible.

   Es Grup va afegir que hi ha articles que surten a la llei de trànsit i va comentar que eliminant-los queda un reglament de zona blava, que al seu parer, pareix que s’ha de començar a implantar la propera temporada.

   El batle va explicar que l’informe de l’Inspector de Policia és favorable i que l’ordenança és per facilitar que en un document surti tota la informació de circulació. Pel que fa a la zona blava va explicar que s’articula la possibilitat però si es volgués aplicar primer es portaria a comissió informativa. Va afegir que aposten també per un espai urbà per a vianants, com havia dit el PSM.

   El PP va dir que amb la zona blava perjudica “la butxaca del ciutadà” i és una raó “injustificable i amb interès recaptatori”.

   Es Grup va tancar el punt afegint-se a la idea de la “ciutat per al vianants” però va recordar que tothom té cotxe i que una mesura serien aparcaments gratuïts a l’entrada del municipi.

   Es va aprovar per 11 vots a favor (equip de govern i PSM) i 5 en contra (PP i Es Grup).


III.- EXP. NÚM. 51AG/12: REGLAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA
.

   La regidora de Participació Ciutadana, Antònia Caimari, va dur a ple el Reglament de Participació Ciutadana, el qual, segons va explicar, “s’adapta a la realitat” i pretén “fomentar el dret dels ciutadans a participar de forma individual o col•lectiva a la vida política, econòmica, cultural i social del municipi”.

    El PP va comentar que ja existia un reglament aprovat perquè es reunissin les associacions i el govern però que a partir del 2007 se va decidir fer-ne un altre. El punt més conflictiu va ser el capítol cinquè que parla de la participació de l’assemblea general del fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21 en el procés de creació de les Normes Subsidiàries (NNSS). Ferrer va explicar que aquest punt dóna a entendre que els polítics no poden votar i que és l’assemblea qui decideix quan es comença la revisió de les NNSS.

   El batle, Rafel Fernández, va recordar que l’assemblea general és l’òrgan superior del fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21, i que només té caràcter consultiu i les decisions no són vinculants.

   El PSM va afirmar que els hi agrada el reglament excepte també el capítol cinquè perquè no està prou definit qui hi pot participar.

   El portaveu d’Es Grup, Mateu Melis, va agrair que s’acceptés la proposta d’incorporar un membre de l’oposició a les reunions de Participació Ciutadana, i també va mostrar els seus dubtes sobre el capítol cinquè.

   Davant la desconfiança amb aquest capítol, es va decidir suprimir-lo, tot i així, el batle va dir que la intenció de l’equip de govern era que el reglament arribés a “coses importants com les NNSS”.

   Es va aprovar per unanimitat.

IV.- EXP. NÚM. 92AG/12: ACORD COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE L’INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA EN MATERIA DE SEGURETAT.

   La regidora d’Interior va explicar que a la darrera junta de seguretat es van impulsar acords de col•laboració amb el Ministeri de l’Interior, un conveni per a la seguretat ciutadana i un per a la violència de gènere que es veuen reflectits en compartir una base de dades i poder realitzar accions conjuntes.

  Es va aprovar per 10 vots a favor (equip de govern i Es Grup) i 6 abstencions (PP i PSM).

V.- DECRETS I RESOLUCIONS
  El PP va demanar sobre un decret de batlia d’un curs per a un funcionari de 1000 euros, i el batle va respondre que ell mateix havia enviat dues funcionaries a fer el curs perquè era important. L’altre decret era sobre l’arxivament d’un expedient de disciplina urbanística d’unes obres d’AUMASA.


VI.- PRECS I PREGUNTES

   El PP va començar demanant per què s’ha anul•lat l’escola d’estiu de Capdepera. La regidora d’Educació va dir que només hi havia 28 famílies i que s’han apuntat a Cala Rajada, Escola Esportiva o se’ls hi ha tornat els doblers. El número d’inscrits el mes de juliol és de 122, mentre que l’any passat en total entre Capdepera i Cala Rajada els dos mesos i va haver 409. El PP va demanar saber el nombre total d’inscrits per saber si la pujada de taxes ha baixat el nombre d’inscrits.

   També se va demanar sobre les beques universitàries i per què la comissió va ser el mateix dia que sortia per la premsa. El batle va respondre que hi va haver una errada de transmissió de la informació.
 
   El PP va voler saber la col·laboració de l’Ajuntament en les Serenates d’Estiu i els concerts de la Torre de Canyamel, on només hi ha la l’escenari i la brigada per muntar. Sobre el Festival de les Arts al Carrer va voler saber el que ha costat i la regidora li va dir “entorn dels 2500 euros”.

   Va ser el torn després de les preguntes a la regidoria d’Esports. Va començar demanant sobre el nombre d’inscrits a l’Escola Esportiva, un total de 87. Després es va parlar que l’empresa adjudicatària cobra un preu més baix que el que es va aprovar al ple, i el regidor d’Esports, Fernando Martínez, va dir que s’oferia com a millora. Sobre la piscina es va dir que els horabaixes hi ha natació lliure i que el manteniment de les instal•lacions el fa l’Ajuntament.

   El portaveu del PP va demanar al batle la destitució del regidor d’Esports perquè l’àrea està “desmotivada” i els pares “emprenyats”.

   El batle va respondre que són un equip de govern “nou” i “amb la intenció de fer feina pel poble”. Va acabar dient: “Tenim localitzades les coses que no funcionen i intentam millorar-les”.

   Una altra pregunta va ser sobre els policies que hi ha en plantilla, un total de 38, i dels vehicles que hi ha en funcionament, 2 cotxes, 1 furgó i 6 motos. Se va comentar el “caos” que hi ha a cala Agulla amb el renou i la venda ambulant, així com el “botellón” que es fa a la plaça del centre Cap Vermell. La regidora Llull va comentar que la unitat ciclista se n’ocupa i al setembre presentarà una estadística de com s’aplica l’ordenança de convivència. Sobre les galeres es va dir que s’ha de fer un estudi per saber on s’han d’ubicar.

    També es va demanar sobre les excavacions arqueològiques al Castell que encara no tenen el permís d’obra de l’Ajuntament. Sobre el Synctur es va comentar que encara no està en marxa i que es preveu la presentació per finals de juliol. Es va parlar sobre la zona d’estacionament d’autocaravanes i sobre els problemes per rebre bé la TDT.

   El PSM va demanar sobre platges perquè va explicar que encara s’entren geleres amb el nom d’establiments. La regidora d’Interior va dir que no es deixen entrar igual que radiocassets, botelles de vidre i alcohol. Es va tornar a remarcar la importància de la col·laboració de l’empresa concessionària de platges. Sobre les galeres es va demanar cura pels animals.

   A Medi Ambient se va demanar sobre el Coll de Marina i la possibilitat de reforestar la zona. El regidor va respondre que el propietari ha aturat les obres fins a final de temporada i que es podrà fer una reforestació com les que fan les escoles.

   Pel que fa a la piscina es va comentar que quan acabi l’estiu no s’obrirà perquè “és inviable per la despesa que suposa la instal·lació”, segons va dir el regidor d’Esports.

   Es Grup va demanar sobre els contes del 2011 i li van dir que la propera setmana estaran llestos. També va demanar sobre l’empresa pública que el juliol està previst aprovar els contes.

   A la regidoria d’Esports es va comentar que l’adjudicació de l’Escola d’Esportiva s’ha fet “a l’inrevés” i que primer s’havia de treure a concurs i després aprovar els preus. El batle va respondre que s’ha fet el procediment “a mesura que els esdeveniments han vengut”. Per acabar la intervenció el portaveu d’Es Grup va fer una reflexió sobre el primer any de govern PSOE – UCAP i va recordar que governen per una moció de censura. Segons va comentar l’únic que s’ha fet ha estat “pujar sous del batle i regidors, pujar impostos i taxes, aprovar ordenances i gratificar alguns funcionaris”. “Hi ha molta estabilitat perquè no hi ha res que se mogui”, va afegir, i va acabar dient que “els problemes de fa un any no s’han resolt” com l’abocador, el carrer Port, el centre Cap Vermell o els convenis amb el personal.  El batle va respondre dient que fa quatre anys que sent el mateix discurs. Va dir que hi ha coses que s’han de millorar i que s’ha fet normativa perquè no n’hi havia, a més va acabar dient que “no és època de projectes”. Es Grup va dir que si cada any és el mateix discurs “és perquè no en fan cas”.