En Miquel, a banda de la seva intensa activitat social, deixarà un buit mal d’omplir, com el que deixen només aquelles persones que han estimat molt el seu poble i que, igualment, tant s’han fet estimar.

Aquests dies es varen aprovar les noves concessions de tranport de Bus interurbà que en principi tendran una durada de 10 anys més 5 de prorrogables, a la nostra zona, la de Llevant-Migjorn, li ha estat adjudicada la concessió a l’empresa “Transports Barcelona” formada per les companyies Caldentey-Sagalès.En el mes d'agost s'han dutes a terme prop de 2000 atencions per picada de grumers

Molts de dies oneja la bandera blanca indicativa i s'ha creat l'aplicació GRUMERING per saber on n'hi ha.

Hagués pogut haver-hi morts. El cotxe, que anava pel carrer sant Andreu, va impactar amb un altre vehicle, a més de 100 km/h segons la víctima.

Ningú no sap quan serà retirat. Han passat 45 dies i ningú no sap res. 

Cantonada carrer sant Andreu-Carrer des moll

Denuncien que al baret de Cala Agulla "explícitament i amb desafiament» no t'atenen si els xerres en català"

Vist que el projecte augmenta la zona encimentada per a major mercantilització de l’espai i elimina gairebé tot l'arbrat i enjardinat actual amb l’excusa dels costos de manteniment, queda clar que l’objectiu no és millorar la zona de passeig com a espai públic.


Ahir divendres a Es Carregador

Per no pagar l'aparcament de l'Agulla,...i fins que passi una desgràcia


Publicat al BOIB de dia 23 de juliol i a exposició pública fins dia 30 d'agost. Valorat en 5.479.340 €clicau damunt per accedir al projecte. La baixada és lenta degut a que el document és molt gran (424 Mg).