.        


ESCAC I MAT

Després de la preceptiva tala de pins han començat les obres,
que avancen adequadament,
aixecant les aceres i retirant les escombraries de la banda esquerra del carrer (direcció platja).

.   

.  

.