Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 508
Dins aquest ball de xifres que ens arriben diàriament, el que més ens interessa és el que passa al nostre redol. Dani Marin ens presenta un estudi (amb dades i gràfics) amb el que pretén mostrar com es troba Capdepera respecte a la pandèmia COVID-19 i en comparació als municipis veïns, així com les tendències de les darreres setmanes que ajudaran a fer-mos una opinió de com estàvem, com estam i el que ens queda aconseguir fins davallar el nivell de risc actual.


Resum situació Covid-19 a la Comarca de Llevant. Dades a dia 30/01/2021.


Taula resum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb detall per illes:


Taula resum de la Comarca de Llevant, amb detall per municipis:
Gràfic de l'evolució de la incidència a 7 dies, darrers 92 dies
Millor com més avall i més a l’esquerra. Escala de color en base a normativa/recomanació EU.


Font de les dades: 

https://www.caib.es/sites/covid-19/ca/situacio_sanitaria_covid-19/ captura de la informació feta el dia 31/01/2021 amb dades acumulades fins al dia 30/01/2021.Daniel Marin