Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1953

 

Hem llegit a la premsa  l’anunci d’ “Informació pública per a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Regana Blava de 2.944,08 kWp, ubicat al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera (RE 030/19)”

A la mateixa nota s’informa que “S'obre un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el BOIB perquè les persones interessades puguin examinar el projecte i l'estudi d'impacte ambiental per a la realització del parc fotovoltaic i fer-hi les al·legacions que considerin adients.
Així mateix, durant aquest termini, les persones interessades poden presentar, si escau, les al·legacions que considerin adients, en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”  A la web http// energia.cib.es  s’hi pot trobar publicat el projecte i l’estudi d’impacte ambiental.

El projecte de parc fotovoltaic Regana Blava se situa a una zona de la finca de Can Patilla, que ocuparia 22.123 m2 ( un 9,88% de la parcel·la) de terreny qualificar de sòl rústic, excepte una petita zona qualificada com ANEI (0,1% de la parcel·la) que no es veuria afectada pel projecte.

El parc fotovoltaic compta de 9072 panells solars de 320 wp cada un, amb 42 inversors de 60 kw i 2 centres de transferència. Les línies d’avaqüació se 15 kw seran soterrades. En total se produiran 2903,04 Kwp.

Se crearà una barrera vegetal al voltant del recinte, per a minimitzar l’impacte visual, com es pot veure a les imatges.

El projecte ambiental ha estat elaborat per Técnicos Consultores SL per al promotor Chef Energia Fotovoltaica SL, que pretén implantar “ una instal·lació  de generació  d’energia elèctrica a partir de radicació solar conectada a la xarxa elèctrica de mitja tensió d’Endesa”. El projecte ja se va trametre pel procediment simplificat i va ser retornat per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears indicant que s’havia de trametre pel procediment ordinari, i ara es troba en període d'informació pública.

Model d'instal·lació de panellsAmb el parc fotovoltaic projectat se calcula que en els 25 anys se podria evitar l’emissió d 81.691,925 tones de C02 a l’atmosfera, 131.474,091 kg de SO2, 214.416,35 kg de NOx i de 3.677,45 kg de partícules.


Parc fotovoltaic de Son Servera