Creixen un 0,03 % respecte de l'exercici anterior, el que suposa un increment en més de 5.000 €.Entre les novetats; compra de material de prevenció contra la Covid, creació de places públiques i una dotació pressupostària per a manteniment de zones públiques i adquisició de mobiliari urbà.

Són uns pressupostos pensats per donar sortida a les necessitats del ciutadà en lloc de fer grans inversions.


L'Ajuntament de Capdepera presenta els Pressupostos 2021 que arriben als 20.725.500 €, un 0,03 % més que a l'exercici anterior, (20.719.820,24 €), el que es tradueix en un augment de 5.679,73 €.

De banda, el pressupost de l'organisme autònom Castell de Capdepera arriba als 222.162,83 € envers els 355.348,20 € de l'any passat, el que suposa un descens del 37,48 % del pressupost i que es tradueix en 133.185,37 € menys.

Un fet que segons explica la regidora d'Hisenda, Lorena Molinillo, és per mor de què enguany a causa de la pandèmia ha baixat considerablement el nombre de visites i, per tant, la caixa diària del castell. "No hi ha hagut molts turistes que hagin visitat el castell i per tant es nota en la comptabilitat a final d'any".

Amb tot, l'estat consolidat dels pressupostos de l'Ajuntament i del Castell conformen uns pressupostos globals per a 2021 de 20.851.700 €.

El batle, Rafel Fernández assegura que "aquest són els pressupostos de la gent, no de les grans inversions. Dedicarem tots els nostres esforços humans i econòmics a donar sortida a les problemàtiques dels nostres ciutadans i del nostre teixit empresarial i comercial per tal de garantir la qualitat de vida de tots els gabellins i gabellines, en un any que tancarem amb ganes d'oblidar-lo per mirar cap a un futur, esperem molt més venturós per a tothom".

Liquiditat

Molinillo explica que l'Ajuntament tancarà 2020 amb 5.580.731,54 € al calaix municipal envers els 8.764.246,37 € de 2019. Una diferència de 3.183.514,83 € a causa de la realització enguany de diferents modificacions de crèdit per dur a terme actuacions com; la reconstrucció del passeig marítim de Cala Rajada (1.200.000 €), la reconstrucció del passeig de Cala Gat (1.500.000 €), l'augment pressupostari destinat al 'Projecte Millora' (400.000 €), i el cànon de platges. En aquest sentit, la regidora explica que el romanent de tresoreria es destinarà a actuacions "que es consensuaran amb l'oposició municipal".

Canvis respecte a l'exercici anterior

Els pressupostos per a l'any que ve preveuen la compra de material de prevenció contra la Covid-19 per destinar a àrees com; Administració General, Serveis Socials i Sanitat.

A més, es crearà una partida de 100.000 € per atorgar subvencions a les empreses afectades per la pandèmia, i en destinaran 500.000 € al nou contracte de neteja diària, neteja de parc infantils i jardins, i l'adquisició de mobiliari urbà i per a parcs infantils. Es crearan noves places públiques; 4 places d'Administratiu, 3 d'auxiliar administratiu i 1 de Tècnic de Turisme.

La partida més gran pressupostària és la destinada al capítol 2, de compres de béns i serveis que arriba als 11.262.178,40 €, i una de les que pateix una rebaixa més notòria és la destinada a inversions (357.000 €), que baixa un 82,43 % respecte a 2020 (2.031.793,33 €), amb una diferència d'1.712.793,33 €.

"Són uns pressupostos elaborats en temps de pandèmia i destinats a facilitar la recuperació econòmica del municipi, sense deixar de banda les petites inversions necessàries, però fugint de grans projectes que consumeixin molts doblers públics", conclou la regidora d'Hisenda.