Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 510
Amb el nou sistema de nivells d'alerta s'obren els parcs infantils
Des del dia 28 de novembre, les Illes Balears disposaran d’un nou sistema de nivells d’alerta sanitària i també d’un nou Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Mallorca, i per tant Capdepera, es troba en nivell 3 i això suposarà un canvi en les mesures vigents fins ara. Un dels aspectes que canvien és l’obertura dels parcs infantils.

Segons l’Ajuntament, a Capdepera s’han pres les mesures perquè a  partir d'avui, els parcs infantils estiguin oberts entre les 7 i les 21 h, amb tots els protocols de neteja diària. Cal recordar que cal seguir totes les normes de seguretat establertes, desinfectar-vos les mans abans i després d'utilitzar les zones de joc i evitar aglomeracions de gent.


Pel que fa al pla aprovat pel Govern de les Illes Balears us feim un resum de la nota de premsa que informa de les característiques generals i que va ser presentat per la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Aquest pla ordena i detalla les restriccions que s’hauran d’aplicar d’ara en davant en funció del nivell d’alerta en que es trobi cada territori. L’aplicació dels següents nivells, excepte en cas d’urgència, s’actualitzarà cada 2 setmanes en funció dels indicadors epidemiològics.  

El document inclou cinc nivells d’alerta en funció de la situació epidemiològica:

* Nivell d’alerta 0: Nova normalitat. Casos esporàdics i amb bona traçabilitat, normalment importats, i sense que s’identifiqui l’existència de transmissió comunitària.
* Nivell d’alerta 1: Risc molt baix o baix, amb brots complexes o transmissió comunitària limitada.
* Nivell d’alerta 2: Risc mitjà, transmissió comunitària sostinguda generalitzada amb pressió creixent sobre el sistema sanitari.
* Nivell d’alerta 3: Risc alt, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari.
* Nivell d’alerta 4: Risc molt alt o extrem, transmissió comunitària no controlada i sostinguda que excedeix les capacitats de resposta del sistema sanitari i que pot requerir mesures excepcionals.

La declaració dels nivells d’alerta sanitària té, com a regla general, una durada de 14 dies naturals prorrogables i comporta una avaluació continua dels risc sanitari i de la situació epidemiològica del territori afectat. No obstant això, els nivells actuals es mantindran fins el 15 de desembre.

Concretament, ara per ara , són:

* A Mallorca, nivell d’alerta sanitària 3
* A Menorca, nivell d’alerta sanitària 2
* A Eivissa, nivell d’alerta sanitària 3
* A Formentera, nivell d’alerta sanitària 1

Amb la finalitat de controlar la transmissió del virus i la preservació de la capacitat assistencial del sistema de salut, en cada nivell d'alerta sanitària s'han d’aplicar les mesures establertes en el Pla, per a cada activitat en funció del seu risc concret.

El càlcul dels indicadors i l’assignació del nivell d’alerta es fa des de la Conselleria de Salut i Consum en base a dades epidemiològiques i assistencials.

Entre les moltes activitats que es regulen hi ha les reunions socials i familiars, la restauració, el consum de tabac, l’ús de platges, parcs infantils o espais recreatius de medi ambient, les festes populars, els mercats, les fires, les vetlles, la pràctica esportiva, els clubs de gent gran, les activitats culturals, i també l’activitat als centres educatius i els serveis socials.

Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, com també la policia local, en l’àmbit de les seves competències, sense perjudici de l’eventual sol·licitud de col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, seran els encarregats de vigilar el compliment de les mesures recollides en aquest Pla, mentre que la instrucció dels procediments sancionadors que siguin procedents correspondrà a les autoritats competents d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Aquestes és un resum de les mesures de protecció per nivells:Pel que fa a les dades actualitzades a dia 27 de novembre, a les Illes Balears s'han confirmat amb PCR,  23.112 casos. La seva distribució per illes és el següent:


A les Illes Balears hi ha 3791 casos actius, dels quals 3209 corresponen a Mallorca,  a Eivissa 439, a Menorca 125 i a Formentera 18.

Aquests són els casos detectat amb PCR, dels darrers 30 dies.En aquest gràfic se pot veure com afecta la COVID per municipis (data 22 de novembre).A la Comarca de Llevant, les dades a dia 22 de novembre eren les següents:

Municipis Casos actius Altes Defuncions
Capdepera 42  108 
Artà 40  86 
Son Servera 21  110 
Sant Llorenç 22  69 
Manacor  177  732  11 

Recordem que cal complir les mesures propostes, que a Capdepera són: