Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1559
Capdepera (Torrent de Canyamel) entre les zones on es podrà pescar el cranc blauLa pesca recreativa del cranc blau s’autoritza a Mallorca per frenar-ne l’augment poblacional
Medi Ambient i el Consell de Mallorca han establert les condicions i zones per aconseguir autorització

 El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el director insular de Cooperació i Caça del Consell de Mallorca, Jaume Tomàs, han anunciat, aquest dimarts, l’acord i les condicions per poder pescar cranc blau (Callinectes sapidus) a Mallorca.

On és podrà pescar? 

Es permetrà capturar aquesta espècie a onze zones de l’illa: tres al municipi de Santa Margalida, dues a Pollença, així com a Alcúdia, Capdepera, Llucmajor Manacor, Muro i Palma. El projecte CALIBAL, de la UIB, ha facilitat la tasca de determinar aquelles zones on es pot permetre la pesca.

Cal recordar que el cranc blau no es pot pescar als espais naturals protegits. En aquest sentit, cal destacar que el Parc Natural de s’Albufera és una de les zones humides de les Illes Balears on aquesta espècie hi té una alta presència, per la qual cosa, a través del projecte finançat per l’Impost de Turisme Sostenible ‘Prats Nets d’Invasores’, se n’ha pogut fer un control. Així, la col·locació de 12 nanses ha permès retirar 1.144 exemplars de cranc blau des de l’any passat (489 exemplars el 2019 i 655 el 2020).Autoritzacions.

El Consell de Mallorca, com a autoritat competent, serà la institució que autoritzi o no la pesca recreativa del cranc blau, una vegada es publiqui, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució on quedaran recollides les condicions i zones per fer-ho. Es preveu que les autoritzacions es pugui començar a demanar a partir de dia 1 de desembre.

Entre els requisits per poder pescar cranc blau es troben, per exemple, el de pescar-lo únicament amb canya i fil, amb el salabret i pinces com a elements auxiliars per a la seva extracció de l’aigua. També caldrà llevar un quelícer al cranc en el moment de la captura i després de tornar a calar.

Així mateix, no es podran alterar les condicions de la ribera de la zona humida obrint vials o marcant la zona de pesca, per exemple. Tampoc es podrà pescar en zones on hi hagi residus de cap tipus en un radi de menys de 10 metres del pescador.

Una vegada s’hagin capturat els exemplars, s’haurà de presentar degudament al Servei de caça el resum de captures inclòs en l’autorització en un termini màxim de 30 dies naturals després que finalitzi la vigència de l’autorització. Els exemplars extrets seran per a consum propi, en cap cas per a comercialitzar.
 Clica l'imatge per veure la noticia del cranc blau a IB·3


D'on surt el cranc blau?

El cranc blau és una espècie provinent de les costes atlàntiques americanes que va arribar a la mediterrània oriental fa anys i, darrerament (2012), a la part occidental com ara a les Terres de l’Ebre amb molta força. A les Illes Balears la seva població ha crescut fins a considerar que ja serà impossible erradicar-la i afavoreixen la seva captura.

Cal recordar que malgrat els perjudicis que pot causar a la fauna local, ja que es tracta d’una espècie molt agressiva, te valor gastronòmic ( de fet se comercialitza a moltes zones i  s’ha incorporat al menú de molts de restaurants).

Clica damunt per veure una recepta

 Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori s’han mantingut diverses reunions des de l’agost amb la resta d’institucions implicades per cercar solucions conjuntes a l’augment de població de cranc blau, una espècie molt voraç i que ha generat certa preocupació ambiental. El Consell de Mallorca va ser la primera institució en demanar mesures coordinades a causa de l’elevada incidència del cranc blau a l’illa.


Moneda turca dedicada a la fauna amb l'imatge del cranc blau.


El GOB ha emès un comunicat qüestionant aquesta resolució.

Nota GOB - La pesca recreativa del cranc blau generarà problemes d’ús públic als espais naturals protegits

" L’acord entre Consell de Mallorca i Conselleria de Medi Ambient no té en compte ni la normativa dels espais protegits ni l’increment de pressió humana i dels seus impactes que suposarà obrir aquesta porta

Dimarts passat el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat (Conselleria de Medi Ambient) i el director insular de Cooperació i Caça (Consell de Mallorca) anunciaren un acord per tal de poder autoritzar la pesca del cranc blau Mallorca.

El cranc blau (Callinectes sapidus) és una espècie invasora d’origen americà que ha colonitzat ràpidament el litoral i les zones humides de les Balears. Depreda sobre un ampli espectre d’animals invertebrats, fet que sumat a la seva gran voracitat pot generar canvis importants en els ecosistemes.

La colonització es troba ja en un punt en què l’eradicació de l’espècie a les Balears és pràcticament impossible, per la qual cosa es fa necessari disposar d’una estratègia per al control sostingut de les seves poblacions que eviti els danys en la mesura del que és possible i que no tengui derivades greus per als hàbitats i espais naturals. La discussió en aquest cas és si s’implica la població local en el control de l’espècie, mitjançant l’autorització de la pesca, o s’assumeix el control per part de l’administració a l’igual que ja es fa amb altres espècies invasores. Cal valorar-ne bé els pros i contres, i potser dissenyar una estratègia mixta que tengui en compte la sensibilitat de cada localitat.

La proposta presentada aquesta setmana per Medi Ambient i Cooperació i Caça presenta, en la nostra opinió, importants contradiccions i fins i tot conflictes legals.

Així, al mapa de zones on es permetria la pesca apareix grafiada S’Oberta de s’Albufera (inclosa dins el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca), quan al comunicat emès per la Conselleria s’indica que no es permetrà la pesca als espais naturals protegits. De fet, el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del parc natural, a punt d'aprovar-se definitivament, prohibeix específicament la pesca a S'Oberta. Cal tenir en compte que tot i això, la pesca (furtiva) ja representa actualment un important problema de gestió per al parc natural, ja que genera accés incontrolat de persones a zones ambientalment sensibles, molèsties a la fauna, impacte sobre la vegetació i contaminació per fems. Autoritzar la pesca recreativa obre la porta a l’agreujament del problema.

D’altra banda, la cartografia inclou també les zones humides de Son Bauló, Son Real i Na Borges, que formen part de l’àmbit de l’ampliació del Parc Natural de la Península de Llevant que es troba en tramitació en aquests moments. Al Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca, aprovat per Decret del Govern el maig de 2019, s’assenyalen les activitats recreatives com element de pressió sobre els hàbitats de zona humida de Na Borges, i es cita la pesca com amenaça. L’autorització d’aquesta activitat generarà sense dubte un increment de pressió humana i dels problemes derivats sobre aquestes zones humides, fins ara relativament tranquil·les i ben conservades.

També la zona humida de Ses Fontanelles apareix a la proposta de zones autoritzables. Recordem que a Ses Fontanelles hi viu l'única població mundial de Limonium barceloi, saladina endèmica catalogada en perill d'extinció. Aquesta espècie compta amb un pla de recuperació aprovat el 2008 que estableix que a la zona s'ha de declarar una microreserva de flora i definir-ne l'ordenació dels usos per tal de garantir la conservació de l'espècie. A data d'avui encara no s'ha fet res d'això. Promoure l'afluència de pescadors a la zona, sense que a data d'avui es compti ni amb normativa ni amb mitjans per assegurar que no es generarà impacte sobre la població de Limonium barceloi seria una greu irresponsabilitat.

Entenem que donar sortida a la pesca recreativa per al control de les poblacions de cranc blau es una via fàcil i econòmica per a les administracions responsables de la conservació de la biodiversitat i del control de les espècies invasores, però consideram que cal assumir un major grau de responsabilitat i disposar l’estratègia més convenient des del punt de vista ambiental. "