Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1364Hem rebut les imatges i queixes de veïns de Sa Font de Sa Cala i usuaris de la platja que qüestionen el bon funcionament de la depuradora i de les emissions que fa davant la platja. Ens comenten que des de fa un temps han observat que en la zona d'abocament de l'emissari de la depuradora les aigües queden tèrboles amb moltes substàncies en suspensió.  Aquest material que se vessa de tant el tant a unes determinades hores fa un olor desagradable, unes vegades més intens que altres depenent d'on bufi el vent.També ens han comentat que fa temps se posà en coneixement de les autoritats però encara no han rebut una solució i tenen por que s'arribi a l'estiu i puguin seguir els abocaments.Posats en contacte amb el regidor de Medi Ambient, ens ha comunicat que cada dia se fan anàlisi de cada platja del municipi i de Sa Font de sa Cala també, i no s'han observat resultats negatius. Apunta a la possibilitat, que algú hagi "enganxat" les aigües brutes a la xarxa de forma irregular.

Les imatges dels vessaments, per la seva banda, són prou eloqüents.