Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 891
La valoració dels quatre solars és de 1.196.826,96 euros.L’Ajuntament de Capdepera amb data 6 de febrer de 2020, aprovà per unanimitat una moció en la que es demanava la desclassificació i protecció de la part alta de l’urbanització de Cala Gat, i que afecta a la zona del far. El consistori gabellí decidí demanar al Consell i al Govern la compra d’aquestes parcel·les per a després desclassificar-les i protegir una de les zones paisagísticament més importants del municipi. (Expedient 469/2020. PROPOSTA AJUNTAMENT DE CAPDEPERA: DESCLASIFICACIÓ I PROTECCIÓ DE LA PART ALTA DEL FAR).

Prèviament a la demanda supramunicipal, el consistori, va fer l’encàrrec d’una valoració dels quatre solars edificable. Els quatre solars han estat valorats individualment per 224.982 euros del solar nº3; 233.097 euros del solar nº4; 318.495 euros del solar nº 18; i 420.341 euros del solar 19.  La valoració total dels quatre solars apuja a 1.196.826,96 euros.

Segons les declaracions a la premsa del batle Rafel Fernández, “la quantia de la tasació que ha arribat a l’Ajuntament és a la baixa i que els tècnics valoraran el justipreu del Tribunal que podria apujar als 2,2 milions d’euros".

En base a les Normes subsidiàries de 1986 i amb la posada en marxa de les obres d’execució de la dotació de serveis de Cala Gat, els solars de la zona passen a complir els requisits per a obtenir les llicències urbanístiques per a construir.

 Dia 8 d’octubre de 2019,  Més per Capdepera va fer un comunicat en el que reclamava la desclassificació dels terrenys i sol·licitar ajuda a les institucions per pagar les indemnitzacions que se’n poguessin derivar. Reclamaven l’actuació dels partits representats a l’Ajuntament per aturar aquestes construccions donat el gran impacte visual que suposava i apel·laven a l’aplicació de l’article 68.1.b de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB). Qualificaven l’efecte de les construccions com a “atemptat paisagistic”.
 

En el debat de la moció al Ple de 6 de febrer de 2020, acordà encarregar una empresa especialitzada una tasació i un estudi d’incidència paisatgística. En l’estudi s’han determinat  els efectes que pot tenir sobre el medi natural i l’afectació al paisatge, atenent als usos permesos per les actual Normes Subsidiàries. L’estudi inclou uns fotomuntatges que il·lustren els possibles efectes reproduïts en aquesta noticia.
 

L’informe conclou que els quatre solars disposen de la superfície mínima per poder construir un habitatge familiar, d’una alçada màxima de 6 metres. La presència de les pròpies edificacions, degut a la pendent del terreny, constituiran  un canvi molt apreciable de les actuals condicions d’observació visual del medi. Hi haurà un canvi de la coberta vegetal natural (de notòria qualitat ambiental i estètica) per una sèrie d’edificacions residencials. Valora la proximitat al far dels solars com a factor visual a tenir en compte en la incidència paisatgística. Conclou que “ la presència final d’aquests elements construïts vindran a alterar de forma irremeiable l’actual fisonomia  d’aquest entorn costaner proper al far de Capdepera el qual es caracteritza per la seva notòria qualitat visual i estètica”.