Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 377

foto Joan Sans

 

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de les Illes Balears han renovat el conveni per a la gestió conjunta de la reserva marina de Llevant de Mallorca-Cala Rajada, així com d'aquelles reserves que s'estableixin en el futur a les Balears, que incloguin aigües interiors i exteriors.

Des de la creació de la reserva marina de Llevant de Mallorca-Cala Rajada, el 2007, el Ministeri i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han realitzat "actuacions conjuntes per a la gestió d'aquest espai natural". Aquestes actuacions, emmarcades en el conveni subscrit entre ambdues administracions en 2008, "han donat molt bons resultats, com demostren els treballs de seguiment de la reserva marina".

Les actuacions conjuntes a dur a terme inclouen la vigilància i control d'activitats, l'operativitat dels serveis, la conservació dels mitjans tècnics i la informació i divulgació de la valor de les reserves marines.

En aquest context, el MAPA aportarà embarcacions i mitjans tècnics específics, com equips de vigilància, informa l'organisme. Per la seva banda, la Conselleria facilitarà les instal·lacions per als serveis i s'encarregarà de les relacions institucionals amb les administracions insulars i locals.