Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 353Novament s'han tancat els parcs infantils del municipi, atenent a les noves mesures dictades pel Govern Balear per combatre la propagació de la COVID-19.  
Així s'han precintat tots els parcs infantils, que recordem havien de estar tancats (com les platges) des de les 21  a les 7 hores.

Pensem que es considera que la  trobada als parcs infantils dels infants i pares i mares, de distins nuclis familiars malgrat portar mascareta i complir la distància,  són espais de risc.

L'ordre publicada al BOIB indica : 
" 2. Parcs infantils d'ús públic a l'aire lliure
- Se suspèn l'obertura al públic dels parcs infantils d'ús públic a l'aire lliure. S'exceptuen d'aquesta suspensió els espais cedits pels
ajuntaments als centres docents i educatius per dur-hi a terme activitats docents."