Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1013
Ja s'han presentat més de 200 al·legacions tot i que el projecte encara s'ha de publicar al BOIBLa mobilització social està funcionant. Els registres municipals no donen a l'abast. Per contra s'ha descobert al voltant d'aquest expedient un caos, que podria ser induït, ja que la seva tramitació administrativa desperta moltes sospites.

1. El projecte presentat pels enginyers GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ i EMILIO POU FELIU és del mes d'agost de 2018, tot i que no està visat pel col·legi d'Enginyers fins dia 13 de desembre de 2018.

2. A partir d'aquesta data, més de mig any per a la tramitació municipal: Informe de l'arquitecte municipal 4/6/19.

3. Decret 374/2019 de 28/6/2019 Es publica el projecte de manteniment del passeig marítim de Cala Rajada i el decret per el qual s'acorda la seva exposició pública.
a) El decret adverteix: sempre i quan es compleixin tots els condicionants de Ports, Litoral i Costes. Hi ha informes al respecte? Perquè no es publiquen?
b) El batle "RESOL: Exposar el projecte modificat de reforma del passeig marítim al públic durant un termini de 15 dies". Dies hàbils o naturals? A qualsevol convocatòria ben feta ha de constar el temps d'exposició. Aquí no diu si són dies naturals: fins dia 17 o dies hàbils, fins dia 23 de juliol.

4. L'allau d'al·legacions presentades i les preguntes que fan els ciutadans destapen el CAOS MUNICIPAL: Resulta que quan es somet a exposició pública un projecte com aquest, no es pot publicar al taulell d'anuncis de la web municipal. S'ha de publicar al BOIB!

Pregunta: Ningú a l'ajuntament se n'havia donat d'aquest desgavell?

5. Dia 17 de juliol se n'adonen que s'ha de publicar al BOIB. I què es fa amb les al·legacions fins ara presentades? Idò es tindran en compte tot i que ara queda pendent de publicar al BOIB.

6. A partir de la publicació del BOIB, hi haurà un període de 20 dies hàbils per presentar al·legacions.


Tot plegat no és gaire normal. És molta la gent que veu amb suspicàcies tota la tramitació del projecte. Fins i tot, hi veuen possibles indicis de prevaricació. Caldria que el consistori emetès un comunicat de premsa donant explicacions a tot aquest desgavell.

El col·lectiu TERRAFERIDA presentarà una denúncia a la Conselleria de Medi Ambient, donat que s'incompleixen determinades lleis, per tal que es pronunciï sobre els articles que afecten a tot el tema de la vegetació del passeig marítim. Tot fa pensar que les obres del passeig marítim s'ajornaran una any més (i van 5!), amb la possibilitat que es perdi la subvenció atorgada.

La repercussió del col·lectiu alemany a les xarxes socials han fet que molts mitjans de comunicació internacionals es facin ressò del projecte i reprodueixin imatges de Cap Vermell. No es pot dir el mateix amb els de Mallorca.Vos tornam adjuntar el projecte íntegre per tal que pogueu treure les vostres pròpies conclusions:

Projecte en pdf el passeig marítim

Així com el model d'al·legacions per si en voleu fer (recordau que teniu fins 20 dies hàbils després que es publiqui al BOIB)

Model d'al·legacions