Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 955
El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma ha anul·lat el decret d'alcaldia de Capdepera pel qual es va habilitar el 2017 a Protecció Civil per realitzar funcions pròpies de la Policia Local durant la marató que se celebra a les festes del Carme.La sentència estima un recurs de la Federació d'Empleats i Empleades dels Serveis Públics (FeSP-UGT) contra la resolució, que declara no ajustada a dret perquè les funcions de seguretat i regulació del trànsit corresponen als agents de la Policia Local.
En la resolució judicial s'enumeren diverses lleis i normes amb què el jutge sustenta Protecció Civil no pot ordenar el trànsit, i que en tot cas pot operar «com a personal auxiliar» de la Policia Local, «sempre sota la seva supervisió i mai substituint-la en les seves funcions ».
Així mateix, segons ha informat UGT, el jutge considera acreditat que a la marató del Carme de 2017 només van poder participar 4 policies quan «són necessaris 19 o 20», i que l'activitat realitzada pels membres de Protecció Civil anava «més enllà de la simple col·laboració ».
La sentència, que condemna en costes a l'Administració, no és ferma i contra ella es pot interposar recurs d'apel·lació.

Cap Vermell ja va anunciar el conflicte i el contenciós:

La Policia local denunciarà a voluntaris de Protecció Civil

UGT vigilarà el decret de batlia que atorga competències de circulació a Protecció Civil

En una nota de premsa, FeSP-UGT ha mostrat «satisfacció» per que s'hagi ratificat que la «manca de personal policial» no pot ser suplerta amb les agrupacions de Protecció Civil.
«La responsabilitat en temes de seguretat és un tema molt regulat, per això s'ha de fer amb la màxima seguretat jurídica», ha argumentat el sindicat. El secretari d'Administració Local de FeSP-UGT, Gullem Coll, ha argumentat que si es produís un incident podrien derivar «seriosos problemes per a la ciutadania i les persones que realitzen tasques alienes a la seva comesa». «Mai passa res, fins que passa i, en aquests casos, el freqüent és que ningú vulgui assumir responsabilitats i intentar que les assumeixin els més febles», ha avisat.