Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 700
El Castell torna a obrir al públic el 3 de febrer.


 

Durant el mes de gener el Castell de Capdepera ha estat tancat al públic per poder dur a terme la intervenció de consolidació i restauració de la Capella del Castell.

L’edifici patia greus danys estructurals a causa de la humitat i la filtració. Amb aquest panorama s’ha procedit a netejar tota la zona afectada: una capella lateral, la sagristia i el primer pis, en el qual es trobaren els grafits nàutics. En aquestes zones s’ha eliminat el referit de les parets per deixar respirar els murs i s’han segellat tots els cruis amb un morter natural, reversible i estable, que s’assimila als originals per no crear un impacte visual.

En aquestes zones s’està continuant la tasca i es preveu deixar-les acondicionades per a la seva visita. Així mateix, la sala en la qual hi ha els grafits s’il·luminarà perquè siguin visitables pel públic interessat.

En la intervenció, cal destacar, no només el paper de la consolidació de l’edifici sinó la importància arqueològica ja que permet veure la capella en el seu estat original, així, s’ha descobert una antiga capelleta i un arc que fins ara estaven tapats.

Pel que fa als grafitis nàutics es troben en bon estat de conservació i la tasca més important és controlar els factors externs que els afecten, com el vent o la filtració d’aigua.