El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera recorda que està totalment prohibit deixar bosses de fems al carrer.

A Capdepera hi ha el servei porta a porta que recull les fraccions separades i per dies, i a la resta de nuclis urbans hi ha els contenidors dipositats per a tal ús. A més, al polígon de Capdepera hi ha la Deixalleria municipal on es poden tot tipus de residus. L’horari en temporada alta és de dilluns a dissabte de 8h a 20h i els diumenges de 9h a 14h.

A més, des de l’Ajuntament us animen a reciclar les fraccions de residus en envasos (contenidor groc), paper i cartró (contenidor blau), vidre (contenidor verd) i altres fraccions (deixalleria).