inici

Cap Vermell

Espais de salut als mercats del municipi
En el marc del programa Capdepera Activa, en els mercats de Capdepera i Cala Rajada, s'ha organitzat l'espai de salut. Durant tot el matí s'han controlat alguns marcadors referents a la salut. En aquesta acció han col•laborat les farmàcies Fornaris i Carlos Antich.

 
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar