Capdepera s'adhereix a l'Agència de Defensa del Territori

Amb Capdepera són 17 els municipis membres de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca (l’ADT)  
 


Dia 23 de juny, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el gerent de l’ADT, Tomeu Tugores, han signat el conveni d’adhesió amb el batle de Capdepera, Rafel Fernández, i la batlessa de Llubí, Magdalena Perelló.

Així se compleix el mandat del ple de l'Ajuntament de Capdepera que, en la reunió ordinària del mes de abril, aprovà "la signatura del conveni de delegació de competències municipals a l’Agència de Defensa del territori de Mallorca per 11 vots a favor (PSOE, Més); 5 en contra (PP, Guanyem) i 1 abstenció (Es Grup)". Cal recordar que Més per Capdepera havia demanat la signatura del conveni, però no arribà a bon port ja que tant el PSOE com la resta de l’oposició no eren massa favorables, un per manca d'acord de tots els partits i altres per que no estaven disposats a "cedir les competències d’infracció en sol rústic".

També cal recordar que pel març el Director gerent de l’ADT, Bartomeu Tugores, va tenir una reunió els portaveus dels grups politics de l'Ajuntament per a explicar en què consistia aquesta adhesió. 


foto d'arxiu

Segons el conveni l’adhesió a l’ADT consisteix en que “l’Ajuntament de Capdepera delega les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal. Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal”. 

L’Agència de Defensa del Territori es va fundar el 2009. Els primers municipis que s’hi afegiren varen ser: Campanet, Puigpunyent i Valldemossa (que va decidir deixar l’ADU el 2014). El 2010 s’hi varen adherir Algaida, Marratxí, Son Servera i Montuïri. 

Fins al 2015 no hi va haver cap adhesió i el desembre d’aquest any s’hi varen sumar Artà i Felanitx. El 2016 ha estat l’any amb més adhesions, amb Mancor de la Vall, Alaró, Bunyola, Santa Maria del Camí i Sóller. Ja durant enguany, s’hi han adherit Selva, Búger i els dos d’avui.

 
D'altra banda, els ajuntaments de Campos, Fornalutx i Sineu també entraran a formar part de l’Agència en les properes setmanes ja que han aprovat l’acord als plens municipals. Amb aquests tres, ja hi haurà més del triple de municipis que a principi de legislatura.