Divendres Sant 2017


Un any més, la Passió i Mort de Jesús es vacommemorar a les parròquies de Capdepera i Cala Rajada, en el dia anomenat del Divendres Sant, que, no cal dir-ho, és una data fonamental dins el calendari cristià. Es tracta d'un acte litúrgic en què no se celebra l'Eucaristia, i tot gira al voltant de la lectura de la Passió i a l'adoració de la Creu. A Cala Rajada, també com és habitual, s'escenificà el Davallament, representació de l'acte de davallar el cos de Jesucrist de la creu, en presència d'una gran nombre de fidels que gairebé omplien el temple. 

Mn. Antoni Amorós i Mn. Pere Orpí varen presidir les respectives celebracions, a Cala Rajada i Capdepera, i a la part musical varen estar acompanyades per la Coral Verge del Carme i la Coral Gabellina.
 Les processons, amb molt bon temps, varen comptar amb la presència de la Banda de Cornetes i Tambors i la Banda de Música.

Aquí teniu el reportatge fotogràfic de les celebracions.


CAPDEPERACALA RAJADA