Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 2498

Es convoca un plenari d'urgència (28-09-2016 a les 13 h) per a acceptar la seva renúncia al càrrec i la seva substitució.SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 217AG/16

DATA: DIMECRES, dia 28/SETEMBRE/ 2016.
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.
 

ORDRE DEL DIA 

I.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA. 

II.- EXP. NÚM.218AG/2016: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ.  


 
Capdepera, 27 de setembre de 2016.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.