En el conjunt de Mallorca la xifra augmentaria fins al 27%Segons Recursos Hídrics, les pèrdues d’aigua potable de la xarxa de Mallorca apugen fins als 26 hectòmetres cúbics, és a dir un 27% del total. Evidentment, aquesta xifra és una mitjana. Hi ha  municipis amb unes pèrdues molt importants, com ara Selva  (62,4%), Artà ( 56,3%) o Mancor de la Vall (55,5 %) i d’altres per sota la mitjana com Búger (2,6 %), Escorca (10%) o Calvià (12,6 %).
El nostre municipi, Capdepera es troba entre els 10 que menys aigua perden per la xarxa, concretament es calcula que és d’un 17,1 %. Això no vol dir que ens hàgim de relaxar. Tot al contrari, s’han de seguir detectant fuites i renovar els trams amb canonades velles o en mal estat.

Aquestes xifres són estimatives  i s’han obtingut a partir de les dades  aportades per les empreses concessionàries i els ajuntaments en el 2013 (des de llavors ençà s’han realitzat actuacions per a millorar la xarxa).

Dades de la Comarca de Llevant:

Municipi Percentatge
pèrdues xarxa
Capdepera 17,1% 
Artà 56,3% 
Sant Llorenç 14,8% 
Son Servera 22,7 %
Manacor 29,2 %

En moments de sequera, com ara patim, aquestes pèrdues són tot un handicap per a l’estalvi i reducció de consum dels recursos hídrics.

Una dada important:  l’aigua tudada per mal estat de les xarxes gairebé coincideix (26 Hm3) amb la que es pot generar amb les dessaladores (30 Hm3).