Imprimeix
Categoria: Plaça del sitjar
Vist: 1322
Per parlar dels pressuposts recentment aprovats pel ple de l’Ajuntament de Capdepera conversam  amb en Mateu Melis “Pillu”, regidor d’Hisienda. També hem volgut saber l’opinió dels altres partits amb representació a la Sala. Ens han contestat el Partit Popular de Capdepera i MÉS per Capdepera, els partits de l'equip de govern deleguen en el regidor d'Hisienda

Els ingressos prevists pel 2015 pugen a 16.052,731 euros, i la despesa prevista és de 16.052,730 euros. Aquestes són les xifres, ara cal valorar-los.

- Quines són les idees bàsiques d’aquests pressuposts?
- Els pressuposts que hem aprovat han estat uns pressuposts  sense secrets, no hi ha novetat. Bé, n'hi ha dues.

1r Apostar per incloure la despesa corrent als comptes de l’ajuntament. Abans hi havia un altre criteri, que era incloure’ls a l’empresa pública pel tema de l’IVA. Trobo que si la despesa corrent es troba en els pressuposts és més bo de fer controlar  les partides.

2n Fer un  plec de condicions públic per al manteniment de carreteres municipals (com ara la de sa Mesquida)  i camins públics. És una aposta important. Volem superar el que es fa ara d'actuar segons les necessitats (com a despesa extraordinària), i fer que tot quedi inclòs a la plica. S’han de prioritzar els camins que s’han d’adobar i tot enllaça amb preparar camins per a fer senderisme i ciclo-turisme. Hi ha molta gent que va Artà o Son Servera per a fer bicicleta fins a Manacor. Hem de preparar camins propis com ara els de Son Cullera o na Maians per a accedir a la Via Verda.

- Quines inversions es faran ?
- Una inversió important que es vol fer és una feina prèvia al començament de la modificació de les Normes Subsidàries.  Es tracta de recollir totes les modificacions puntuals que s’han fet en els darrers anys  i fer una refosa i editar-ho. Les normes d’avui es troben molt disperses, cal digitalitzar-les i  fer una còpia que englobi totes les modificacions des de 1984. Serà una passa prèvia a la redacció de les noves NN.SS.

-L’oposició s’ha queixat de manca de discussió...
- Sí, vaig ser criticat en el Plenari que hi hagués poc temps per a discutir-los. Realment trob que amb aquests pressuposts hi ha poc marge i no necessitava tantes comissions informatives com es reclamaven. A penes tenim al voltant d’un 4% d’inversió (devers 3,7). El 47% de la despesa se'n va en despesa corrent, un 33% en personal, el 10% en interessos del banc, i ens queda un 9% d’inversions. D’aquest 10% hi ha  algunes necessitats urgents que s’han de contemplar i la xifra que queda no dóna marge.

- Hi ha temes pendents que es duen d’enrere, com ara l’abocador...
 Les dotacions de serveis preparades són les Cal Gat i Son Moll de Dalt, que ja tenen les quotes i recursos molt avançats i es podrà començar a cobrar. L’abocador de Son Terrassa es carrega als pressuposts. L’any anterior hi havia una partida que al final es va dedicar a inversions. Es podria haver xerrat so re com invertir-ho i per manca de temps es va decidir fer projectes ja redactats (embelliment de Cala Rajada, passeig Marítim, carretera del Far...)

- Res a afegir?
- La regidoria d’Hisienda ha preparat uns documents que inclouen les grans xifres. Hem intentat que sigui bo d’entendre. Hem aprovat els pressuposts ara per poder aplicar-los (després de tots els tràmits) el primer de gener.

 

Després de la valoració de Mateu Melis hem volgut demanar als altres partits la seva opinió. Aquestes opinions ens serviran com a contrapunt a les opinions de l’equip de govern.


els pressuposts municipals 2015
clicau damunt per obrir l'aplicació


Valoració del  Partit Popular de Capdepera

Des del Partit Popular manifestam la nostra indignació davant el nostre municipi i davant totes aquelles persones que amb la seva confiança van fer que fóssim la força política més votada, que aquest alcalde que ens representa no compti amb nosaltres per prendre decisions tan importants com poden ser els pressupostos.

Per al Partit Popular, el tema pressupostari és una de les coses més importants d'un ajuntament, ja que d'ell depenen el municipi i tots el seu habitants.

Els pressupostos aprovats a Capdepera per la coalició política PSOE-UCAP-ES GRUP no són evidentment els que hagués presentat el PP. L'any anterior, el nostre vot va ser d'abstenció positiva per a donar un vot de confiança al Sr Fernández i l'equip de govern. Això no obstant, a causa de la falta de previsió, falta de consens, canvis pressupostaris sense ordre ni concert soferts durant tot l'any, despesa sense pressupostar, sagnat gota a gota de partides tancades per projectes determinats a Cala Rajada... Per tot això i pel fet que veim un pressupost pobre, sense projectes, sense imaginació, sense propostes del PP,  el nostre vot va ser negatiu. Aquests pressupostos estan dedicats a tapar forats (pa per avui i coques per demà) i per descomptat per anar de festa.

 

Valoració del MES per Capdepera

Els pressuposts s'han fet sense comptar ni amb l'oposició ni amb els ciutadans, ens els varen donar fets i cuinats perquè amb 10 dies féssim qualque proposta, com per tenir-nos contents, però en realitat sense poder modificar quasi res. De fet a MÉS tan sols ens han acceptat una de les moltes propostes que havíem fet (il·luminació de sa Gravera, centre Cap Vermell, centre jove a Cala Rajada, més promoció turística, etc...). Només destinaran 20.000 € a il·luminar la zona de sa Gravera per als infants. Trobam que no són maneres de fer uns pressuposts i si governam l'any que ve introduirem canvis en la seva elaboració com ara la participació ciutadana. Els pressuposts vénen marcats pel milió d'euros que s'han de pagar de l'abocador de Son Terrassa mal segellat. Això fa que Cala Rajada torni a ser la damnificada i pel 2015 no s'hi farà cap inversió. Però el pitjor és que pel 2014 hi havia més de 900.000 € pressupostats en embelliment i reformes a Cala Rajada (camí vell del Far, Passeig Marítim, embelliment del centre, sa Gravera...) i finalment només s'hi varen gastar poc més de 400.000 €. Aquests incompliments és un dels motius que ens ha duit a MÉS a votar en contra dels de 2015.